Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дзвоники кладни
campanula kladniana (schur) witasek


Таксономічна належність: Родина Дзвоникові — Campanulaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вразливий таксон з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Карпато-судетський ендемік, поширений на території Румунії, України та Чехії. В Україні у високогір’ї Карпат. Адм. регіони: Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції приурочені до вершин гірських систем Свидовець (гг. Драгобрат, Близниця, Флантус), Чорногора (гг. Петрос, Говерла, Шпиці, Ребра, Гутин-Томнатик, Піп Іван), Мармарош (г. Піп Іван), Ґорґани (г. Негровець), Чивчин (Чорний Камінь) та Бескиди (г. Пікуй). Для більшості популяцій характерні неповночленні вікові спектри, без ювенільних та імматурних рослин. Чисельність у більшості популяцій 5–10 особин чи парціальних кущів на 1м2, а розміри популяцій у межах декількох десятків метрів, часто фрагментовані.
Причини зміни чисельності: Обмеженість відповідних субстратів, різні прояви господарської діяльності людини (випасання худоби).
Умови місцезростання: Субальпійський та альпійський пояси на висоті 1700–2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на слабко задернованих ділянках, відшаруваннях та кам’янистих осипах, в асоціаціях Polytricho-Poetum deylii, Luzuletum alpinopilosae, Festucetum pictae, Festucetum amethystinae, Juncetum trifidi, Salicetum herbaceae, Seslerietum bielzii (кл. Salicetea herbaceae, Seslerietalia albicantis). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напівкущик з інтенсивно галузистими, довгими, тонкими, висхідними чи горизонтальними кореневищами, мичкуватою кореневою системою та висхідними й частково лежачими непоодинокими безрозетковими надземними, здерев’янілими у нижній частині пагонами (іноді утворюють дернини). Прикореневі листки під час цвітіння часто відсутні, нечисленні, дрібні, з довгими черешками й серцеподібними, по краю дрібно- й тупозубчастими пластинками, стеблові листки сидячі, вузьколанцетні чи лінійні. Квітки верхівкові, великі, поодинокі (іноді 2–3). Цвіте у липні, плодоносить у серпні. Розмноження вегетативне (поділом кореневищ) та насінневе.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг за модельними популяціями. Заборонено збирання рослин та втручання в локалітети, надмірне випасання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Чопик, 1976.