Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шоломниця весняна
scutellaria verna besser (s. supina auct. non l.)


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Середньопридністровсько-північнопричорноморський ендемік, споріднений з S. supina.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнкції у Середньому Придністров’ї та Пн. Причорномор’ї (між рр. Гнилий Єланець, Громоклея, Інгул та Інгулець). Адм. регіони: Ів, Тр, Хм, Кд, Мк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції стрічкоподібної форми. Щільність 7–15 особин на 1 м2. Просторове розміщення особин дифузне. Спектр повночленний, нормального типу з бімодальним розподілом, в якому переважають молоді та зрілі генеративні особини. Самопідтримання популяцій задовільне.
Причини зміни чисельності: Фрагментованість ареалу, ізольованість популяцій, руйнація місцезростань, надмірний випас та рекреаційне навантаження.
Умови місцезростання: Вапнякові, гіпсові та сланцеві відслонення по балках та берегах річок, на кам’янистощебенистих, часто змитих ґрунтах, скелях і осипищах кам’янистих порід. В угрупованнях кл. Festuco-Brometea, рідше — кл. TrifolioGeranietea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик зі стрижневим коренем. Пагони висхідні, 10–40 см заввишки. Нездерев’яніла частина стебла опушена до суцвіття короткими, вниз відігнутими волосками з домішкою довгих, а в суцвітті — довгими простими й коротшими залозистими волосками. Листки довгасто-яйцеподібні, пластинка при основі округла, на верхівці тупа чи тупувато-загострена, по краю зарубчасто-пилчаста. Суцвіття на початку цвітіння — головчаста, а пізніше — короткодовгаста китиця. Віночок 20–25 мм завдовжки, сірчаножовтий з синюватою плямою на кінці верхньої губи і блакитними боковими лопатями, зовні густо залозисто-волосистий. Горішки яйцеподібно-тригранні, сіруваті від густого опушення. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням та поділом кореневища.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території ПЗ «Єланецький степ», заказників загальнодержавного значення «Урочище Совиний яр», «Циківська дача» (Хмельницька обл.), у державних ландшафноботанічних заказниках «Богодарівка», «Привільне». Необхідне розширення мережі природоохоронних територій, моніторинг популяцій, культивування в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, терасування та заліснення схилів, надмірне випасання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Воронова, 2005; Заверуха, 1985; Крицька, Новосад, 2003; Крицкая, Новосад, 2001; Мойсієнко, Соломаха, Соломаха та ін., 2005; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996.