Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шавлія скабіозолиста
salvia scabiosifolia lam.


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Рідкісний кримсько-балканський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Болгарія та Крим. Спорадично в нижньому поясі Кримських гір (передгір’я та прияйлинські схили). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Локалітети розкидані спорадично в нижній частині гір і займають невелику площу. Росте невеликими групами.
Причини зміни чисельності: Спорадичність локалітетів викликано як інтенсивним заселенням та будівництвом в передгірному Криму, так і природними причинами (вузькою еколого-ценотичною амплітудою).
Умови місцезростання: На сухих вапнякових чи крейдяних відслоненнях (порядок Alysso-Sedetalia). На невисоких яйлах (250–700 м н. р. м.) (Байдарська, Чатир-Даг (нижнє плато), Довгоруківська (зовнішня гряда Кримських гір)) та на пн. передгір’ях у напрямку від Мелласа–Бахчисарая–Сімферополя до Зуї– Білогорська–Агармиша–Кара-Дага, уникаючи Пд. берег Криму. Ізольоване місцезнаходження на г. Опук. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Півкущ до 70 см заввишки, з міцним каудексом та стрижневим коренем. Стебел декілька, вони висхідні, полеглі. Листки короткочерешкові, в обрисі еліптичні, до 10 см завдовжки та до 8 см заввишки, непарнопірчасті з 4–6 парами лінійно-ланцетних чи лінійних, простих, до основи розсічених на 2–5 лінійних, загострених сегментів. Квітки в суцвіттях до 10 см завдовжки, по 2–8 у несправжніх розсунутих кільцях (від 4 до 10). При основі кілець є сидячі, яйцеподібноланцетні чи трикутні, відтягнуто-загострені луски. Квітки двогубі, білуваті, 25–35 мм завдовжки. Цвіте у травні–червні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карадазькому ПЗ, заказниках «Ак-Кая», «Агармиш». Потребує широкого культивування, дослідження структури і картування популяцій, моніторингу їх стану. Заборонено забудова та заліснення територій, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, ефіроолійне.
Джерело: Основні джерела інформації Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Миронова, Камен- ских, 1995; Флора Европейской части СССР, 1978.