Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

чистець вузьколистий
stachys angustifolia m.bieb.


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Балкансько-пд.-бузько-кримський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивний ареал виду складається з трьох віддалених та ізольованих локалітетів: балканського (Болгарія, Греція, Румунія, європейська частина Туреччини), кримського та пд.-бузького. Вид поширений в сх. частині Гірського Криму з поодинокими ізольованими місцезростаннями в його зх. частині та на гранітних відслоненнях каньйонів р. Пд. Буг та його приток. Адм. регіони: Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції диз’юнктивні, характеризуються чітко окресленими межами, переважно низькою щільністю особин (0,5–6 на 1м2) та слабо вираженим поліморфізмом. Чисельність популяцій незначна, але стабільна. Розміщення особин компактно-дифузне. Вікові спектри більшості популяцій неповночленні, правосторонні з максимумом зрілих генеративних особин.
Причини зміни чисельності: Низька схожість насіння, незначна конкурентоспроможність сходів, вимогливість до оптимального вологозабезпечення, відсутність вегетативного розмноження, обмежена кількість місцезростань, пряме знищення або трансформація екотопів, випас та рекреація.
Умови місцезростання: Місцезростання приурочені до посушливих кам’янисто-щебенистих вапнякових та гранітних схилів і відслонень, де формуються угруповання кл. Thlaspietea rotundifoliae. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Каудексовий напівкущик. Стебла висхідні, тонкі, чотиригранні, голі. Пагони 40–85 см завдовжки, безрозеткові. Листки розміщені навхрест супротивно. Нижні і середні стеблові листки черешкові, розсіяно опушені. Листова пластинка в обрисі яйцеподібна, еліптична або широкоеліптична, двічіпірчасторозсічена з сегментами від еліптичних до вузьколінійних. Верхні листки сидячі, лінійні або вузьколінійні, переважно голі. Суцвіття довгасті, китицеподібні; квітки в пазухах покривних листків, зібрані в несправжні двоквіткові кільця (мутовки). Віночок блідопурпуровий. Плід розпадається на 4 однонасінних, триграних, сірувато-чорних горішки. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в НПП «Гранітно-степове Побужжя», заповідному ур. «Лабіринт» (Миколаївська обл.), Карадазькому, Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Необхідні моніторинг популяцій, охорона природних місцезростань, заповідання нових територій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань, випас та рекреація.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ефіроолійне, медоносне, жироолійне.
Джерело: Основні джерела інформації Флора Крыма, 1966; Флора УРСР; 1960; Омельчук- М’якушко, Зінченко,1974; Собко, Гапоненко, 1996; Флора на България, 1948; Щербакова, Новосад, 2004; Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1982.