Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

чебрець кальміуський
thymus kaljmijussicus klokov et des.-shost. (t. kalmiussicus klokov et des.-shost., ortho)


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Ендемік, близько споріднений з T. calcareus Klokov et Des.-Shost. s.l.
Ареал виду та його поширення в Україні: Приазов’я. Поширений у басейні р. Кальміус та у Криму на мас. Агармиш поблизу м. Старий Крим. Адм. регіони: Дц, Кр.
Чисельність та структура популяцій: У Приазов’ї популяції малочисельні, представлені невеликими локусами серед більш поширених видів чебреців. Структура популяцій не вивчена.
Причини зміни чисельності: Руйнування природних місць зростання внаслідок випасання худоби. Є загроза знищення виду внаслідок створення кар’єрів для видобування граніту.
Умови місцезростання: Відслонення гранітів у Приазов’ї, вапняків у Криму. У Приазов’ї виступає як співдомінант у томілярних угрупованнях часто агломеративного типу, що відносяться до кл. Sedo-Scleranthetea. В окремих локусах проективне покриття виду досягає 10–50%. Ксерофіт. Петрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Півкущик, утворює щільні дернинки. Квітконосні пагони прямостоячі, 2,5–6 см заввишки, закінчуються головчастим компактним суцвіттям, яке не видовжується при достиганні плодів. Стебла опушені відстовбурченими та вниз відхиленими короткими волосками. Листки з майже непомітним черешком, лінійно-елиптичні, 7–10 мм завдовжки, 0,8–1,5 мм завширшки, з помітними знизу жилками та великими залозками, густо вкриті волосками. Віночок двогубий, рожевий, 4–5,5 мм завдовжки. Чашечка дзвоникоподібно-двогуба, 2,8–3,5 мм завдовжки, короткогустоволосиста, по краях ряснодовговійчаста. Характерний міцний цитриновий запах. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у заповідних урочищах «Василівка», «Гречкіно №1», «Гречкіно №2», «Кирсанове» понад р. Кальміус та в пам’ятці природи місцевого значення «Чердакли» понад р. Кальчик в Донецькій обл. Доцільно створити заповідний об’єкт в окол. с. Шевченко на березі р. Кальчик. Необхідно проводити пошук нових місцезнаходжень, контролювати стан популяцій, вводити в культуру. Заборонено розробку кар’єрів, добування гранітів, випасання худоби, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, ефіроолійне ґрунтоформуюче, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації. Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1969; ЧКУ, 1996.