Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

змієголовник австрійський
dracocephalum austriacum l. (ruyschiana austriaca (l.) house)


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня Європа (гори), пд. Сх. Європи, Зх. Передкавказзя, Дагестан, Зх. Закавказзя. В Україні відомий лише з декількох локалітетів на Подільській височині. У деяких з них, очевидно, вже зник. Адм. регіони: Лв, Тр, Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, займають малі площі по декілька десятків м2. Представлені здебільшого генеративними особинами, поновлення незадовільне. Деякі популяції перебувають у критичному стані та, очевидно, належать до згасаючих.
Причини зміни чисельності: Випасання, часте випалювання, штучне лісорозведення на степових схилах, будівництво. Крім того, мала насіннєва продуктивність пов’язана, очевидно, з порушенням структури популяцій і зміною чисельності консортів-запилювачів.
Умови місцезростання: Лучно-степові угруповання кл. Festuco-Brometea на схилах здебільшого пд. експозицій, іноді у чагарниках союзу Rhamno-Prunion. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з майже прямостоячими, розгалуженими стеблами 20–60 см заввишки. Черешки листків і стебла білувато густоопушені відлеглими довгими й короткими відігнутими вниз волосками. Стеблові листки короткочерешкові, непарно пірчастороздільні, 2–5 см завдовжки, з 3–7 лінійними цілокраїми частками 1–2,5 мм завширшки; листки на пазушних пагонах вузьколінійні, цілокраї, коротковолосисті; приквіткові листки трироздільні, загострені, довговолосисті. Квітки по 2–6 у несправжніх кільцях; приквітки схожі на приквіткові листки; чашечка трубчастолійкоподібна, опушена, зубці приблизно рівні трубочці; віночок 3–4 см завдовжки, фіолетовий, зовні коротком’яковолосистий; трубочка його вгорі спереду здута, верхня губа майже прямокутна, при верхівці виїмчаста, нижня губа трохи довша, униз відігнута. Горішки з вузькокрилатими реберцями, бурі. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–серпні. Поновлюється лише насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у ПЗ «Медобори» та його філіалі «Кременецькі гори», у заказниках «Лиса гора та гора Сипуха» у Львівській обл., «Голицький» у Тернопільській обл. У локалітеті на території НПП «Подільські Товтри» очевидно зник через створення вапнякових кар’єрів. Необхідним є моніторинг стану популяцій. Заборонено збирання, заготівлю з метою пересаджування, руйнування екотопів (розробка кар’єрів), терасування та заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації. Флора УРСР, 1960.