Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

залізняк скіфський
phlomis scythica klokov et des.-shost. (phlomoides scythica (klokov et des.-shost.) czer., phlomis tuberosa auct. non l., p.p.)


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Північнопонтичний ендемік, споріднений з Phlomis tuberosa L.
Ареал виду та його поширення в Україні: Присиваська низовина між р. Дніпро та р. Молочною. Адм. регіони: Хс, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Кілька популяцій, приурочених до степових подів: Великий Чапельський, Малий Чапельський, Старий, Успенівський, Агайманський, Домузлинський, Коянли. Основна популяція локалізована у природному ядрі БЗ «Асканія-Нова» — Великому Чапельському поді. Її чисельність та віталітет корелюють з екотопічними (гідрогенними) флуктуаціями. Ценопопуляції контагіозної (клональної) структури, повночленні, з правостороннім демографічним спектром (домінують генеративні і субсенільні особини).
Причини зміни чисельності: Специфіка еколого-ценотичних умов, розорювання степів, що практично заміщені агроландшафтами, площа яких розширюється.
Умови місцезростання: Степові блюдця, лощини, схили та днища подів. Ґрунти лучно-каштанові залишково солонцюваті осолоділі глейові суглинисті та глейосолоді. Рослина приурочена до лучностепових та лучних угруповань з різко змінним гідрорежимом (кл. Festuco-Limonietea підсоюз Caricenion praecocis, асоціація Alopecuro pratensis-Festucetum valesiacae). Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з подовженими горизонтальними кореневищами та бульбами. Формує потужні зарості. Стебла 30–90 см заввишки, напіврозеткові. Прикореневі листки довгочерешкові. Черешок голий або ледь опушений. Листкові пластинки округло-трикутної форми з серцеподібною основою. Стеблові листки довгасто-яйцеподібні або ланцетні на короткому черешку 1,5–5,5 см завдовжки. Всі листки білувато-повстисті, зверху зелені. Квітки рожево-лілові 17–20 мм завдовжки зібрані у несправжні багатоквіткові кільця. Горішки тригранні. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням та кореневищами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у БЗ «Асканія-Нова» та заповідному урочищі «Агайманське». Необхідні моніторинг стану популяцій, репатріація у цілинні степові поди. Заборонено розорювання лучно-степових ділянок подів, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, ефіроолійне, медоносне, декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації. Дрогобыч, Шаповал, 2004; Флора УРСР, 1960; Ша- повал, 2004.