Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

глуха кропива гола
lamium glaberrimum (k.koch) taliev


Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий ендемічний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вузьколокальний ендем. Окремі ексклави привершинної частини стіни Головної гряди Кримських гір. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відомо п’ять локальних популяцій. Досліджена популяція на осипі пд. схилу верхнього плато Чатир-Дага (г. Еклізі-Бурун) включає 420 особин. Ця популяція нормальна, неповночленна (відсутні рослини сенільного віку), з переважанням зрілих і молодих генеративних компонентів. Популяція достатньо стабільна, нормально самовідновлюється. Насіння проростає в кінці літа — на початку осені.
Причини зміни чисельності: Вузька екологічна амплітуда, слабка репродуктивна здатність, низька схожість насіння в природних умовах, а також, можливо, зміна умов зростання у зв’язку з загальним потеплінням клімату.
Умови місцезростання: Зростає на осипах привершинного поясу Головного пасма Кримських гір на висотах 1100–1450 м н. р. м.: осипи на Ялтинському та Гурзуфському амфітеатрах, між Ай-Петринською та Никітською яйлами, у верхів’ях р. Авунда на Никітській яйлі, а також в ур. Яман-Дере на пн. схилі Бабуганяйли і пд. схилу верхнього плато ЧатирДага. Зростає на специфічних по вологості і гумусованості карбонатних субстратах, що формуються серед уламків вапняків. Угруповання кл. Thlaspietea rotundifolii. Облігатний гляреофіт, ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина до 30 см заввишки, з висхідними з-під шару щебеня стеблами, що розвиваються із столоноподібних пагонів. Рослини мають пальчаторозсічені, не опушені листки. Квітки зібрані в несправжні кiльця по 4–6. Цвіте та плодоносить з кінця травня по вересень. Розмножується вегетативно та насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому і Кримському ПЗ. Необхідно здійснювати моніторинг динаміки і чисельності природних популяцій. Заборонено порушення умов зростання виду, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Інтродукована насінням в 2004 р. в умовах ex situ Пд. Криму в Нікітському ботанічному саду — ННЦ УААН. В 2005 р. рослини в культурі зацвіли і дали насіння.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1966; Дидух, 1992; Никифоров, Волошин, 2005; Рыфф, 2001.