Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

грабельки бекетова
erodium beketowii schmalh.


Таксономічна належність: Родина Геранієві — Geraniaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вузький приазовський ендемік (середня течія рр. Кальміусу і Кальчика). Адм. регіон: Дц.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється лише в кількох місцях вздовж р. Кальміус та у водозборі р. Кальчик. У більшості місцезростань чисельність популяції дуже незначна. Вид уникає конкуренції на ділянках з більш-менш розвиненим ґрунтовим покривом і зменшує рясність за надмірних пасовищних навантажень. При заказному режимі популяції стають багаточисельними і повночленними, на розсипищах вид подекуди виступає домінантом. Рясність виду піддається значним різнорічним флуктуаціям.
Причини зміни чисельності: Витоптування худобою при надмірних пасовищних навантаженнях. Руйнування місцезростань при кар’єрних розробках каменю та розорюванні степів. Реліктовість та едафічна облігатність виду.
Умови місцезростання: Гранітні та гнейсові скелі й осипища щебеню цих порід, зрідка — доломітові, сланцеві відслонення з щебенистими слабкорозвиненими та еродованими ґрунтами. Спорадично трапляється у складі агломеративних петрофітно-степових угруповань. Облігатний петрофіт, зростає в угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea, Asplenіetea trichomanes та Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яний багаторічник, до 30 см заввишки з супротивними, довгочерешковими, двічі перисторозсіченими на вузьколінійні частки листками та з міцним здерев’янілим коренем. Рослина білувата від короткого притисненого опушення. Квітки лілові (зрідка білувато-рожеві та рожеві), зібрані по 5–10 у зонтикоподібне суцвіття. Плід коробочка, на верхівці з волосистим придатком, який у стиглому стані при висиханні скручується спірально. Цвіте в квітні–липні, плодоносить у червні–серпні. Розмножується насінням і поділом кореневищ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у Кальміуському відділенні Українського степового ПЗ, а також в заповідних урочищах «Гречкине №1», «Гречкине №2», «Василівка» та «Кирсанове» загальною площею 17 га (понад р. Кальміус) ПЗ. Виявлення, вивчення та охорона всіх місцезростань виду. Введення в озеленення населених пунктів та селекція. Заборонено руйнування місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ефіроолійне.
Джерело: Основні джерела інформації Белоусова, Денисова, Никитина, 1979; Бурда, Остап- ко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, 1981; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.