Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

смілка ситника
silene sytnikii krytzka, novosad et protopopova (s. chlorantha auct. non (willd.) ehrh.; s. frivaldskiana auct. non hampe)


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вузьколокальний ендемік з балканськими генезисними зв’язками.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. відроги Придніпровської височини в межах підзони різнотравно-типчаково-ковилових степів (Гранітно-степове Побужжя, ІнгульськоЄланецьке межиріччя). Адм. регіон: Мк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, щільність в середньому 1–2 особини на 1 м2. Вікові спектри популяцій переважно повночленні.
Причини зміни чисельності: Ізольованість популяцій, низька конкурентоспроможність сходів, вимогливість до оптимального вологозабезпечення на перших етапах розвитку особин, слабке вегетативне розмноження, знищення місцезростань внаслідок розробки кар’ єрів та антропогенного навантаження.
Умови місцезростання: Відшарування гранітів, скелі, кам’янистощебенисті ґрунти. Входить до складу розріджених петрофітних і петрофітно-степових угруповань кл. Sedo-Scleranthetea, в яких ценотична конкуренція послаблена. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Cтрижнекоренева трав’яна рослина з підземним потужним здерев’ янілим кореневищем. Квітконосні пагони (5–25)30–110 см завдовжки, напіврозеткові. Листки розетки і нижні листки видовженої частини пагонів переважно вузьколанцетні, до основи звужені, сірувато-зелені; середні та верхні листки довгасті, до верхівки звужені. Суцвіття китицеподібне. Віночок вільноп’ятипелюстковий зеленкувато-білий. Плід циліндрична коробочка. Насінини дрібні, нерівнобоко-ниркоподібні, стиснуті з боків, горбочкуваті, світло- або темнокоричневі. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в НПП «Гранітно-степове Побужжя». Необхідний моніторинг популяцій, охорона природних місцезростань, культивування в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, заліснення та терасування схилів, розробку кар’єрів, обладнання рекреаційних пунктів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2002; Новосад, Крицька, Про- топопова, 1996; Новосад, Крицкая, Протопопова, 1996; Щербакова, Крицька, Новосад, 2004; Щерба- кова, Новосад, Крицька 2008.