Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

смілка крейдова
silene cretacea fisch. ex spreng.


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Локальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Понтична провінція: бас. Сів. Донця, Дону, Нижньої Волги. В Україні пд. відроги Середньоруської височини. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Нечисленні популяції з поодиноких особин, рідше з невеликих груп (3–5 генеративних особин на 1 м2, місцями проективне покриття сягає 10%).
Причини зміни чисельності: Освоєння територій, терасування, заліснення схилів, видобування крейди, випасання, вузькі екологічна та ценотична амплітуди, слабка конкурентна здатність виду.
Умови місцезростання: Сухі, бідні, безгумусні крейдяні відшарування, cтарі відшарування корінної крейди, при наявності рухливих часток дрібнозему, на відкритих схилах, переважно пн. експозиції, в нижній частині схилів з розрідженим трав’яним покривом (не більше 50%), в угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea (порядок Thymo-Hyssopetalia). Облігатний кальцепетрофіт; ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав’яна рослина 8–15 см заввишки, зі здерев’янілим при основі стеблом, розгалуженим на численні висхідні неплідні та довші, більш-менш прямостоячі плодущі гони. Нижні міжвузля густо коротко опушені, верхні — голі, трохи клейкі. Листки дрібні, лінійні, товстуваті, загострені, з країв шорсткі, часто зігнуті, з укороченими улисненими пагонами у пазухах. Квітки поодинокі або по 2–3 на верхівках пагонів. Пелюстки білуваті, зісподу з рожевим відтінком, з майже до основи дворозділеною пластинкою, яка в 1/5 рази перевищує чашечку. Коробочка довгасто-яйцеподібна, на голому карпофорі. Цвіте у травні–липні, плодоносить у серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, у ботанічному заказнику «Крейдова рослинність біля села Кірове». Рекомендується створити нові заказники, контролювати стан популяцій, культивувати. Заборонено порушення місць зростання, терасування схилів, розробку кар’єрів та добування крейди.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Вініченко, 2007; Дон- бас заповідний. Науково-інформаційний довідник- атлас, 2003; Екофлора України, 2002; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001; Прокудин, Тверетинова, Горелова, Ермоленко,