Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

роговиця роговикова (діходон роговиковий)
dichodon cerastioides ((l.) rchb. (cerastium cerastoides (l.) britt.)


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Аркто-альпійський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Циркумпулярний вид. Поширений в горах Європи, Сибіру, Монголії, Гімалаях, Пн. Америці та Гренландії, Індії, Середньої Азії, Ірану, Кавказу, Малої Азії. В Україні у високогір’ї Українських Карпат — на хребтах Чорногора (гг. Шпиці, Бребенескул), Свидовець (г. Близниця) та Мармароські гори (гг. Гропа, Піп Іван). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Відомий з небагатьох, невеликих за площею (іноді кілька десятків або сотні м2), переважно, ізольованих мікрооселищ, в яких зосереджено від кількох екземплярів до кількох десятків особин.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, пасовищне та рекреаційне навантаження, відсутність екотопів відповідного типу.
Умови місцезростання: Альпійський та субальпійський пояси на висотах 1630–2000 м н. р. м., переважно на вершинах хребтів та на пн. схилах. Вологі скелі та кам’янисті виступи, однак, частіше, в лощинах та депресіях пн. експозицій з тривалим заляганням снігу. Зростає на вологих середньокислих гумусних, часто кам’янистих неглибоких бурих гірських підзолистих ґрунтах на дрібноземі, іноді з домішкою рухляку. Характерний таксон союзу Salicion herbaceae. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Невелика багаторічна сланка трав’яна рослина, зі здерев’янілим внизу стеблом, формує невеликі дернинки. Квіткових стебел кілька, висхідних, вкорінених, лише вгорі однорядно залозисто опушених, 5–15 см завдовжки. Листки лінійно-ланцетні чи довгасті, сидячі, тупі, неопушені, 6–18 мм завдовжки. Квітки по 1-3 на кінцях стебел, з ланцетними, залозисто опушеними приквітками, 12–18 мм діаметром. Квітконіжки в кілька разів довші за чашечку. Чашолистики тупі, 4–5 мм завдовжки, з трьома жилками, по краю плівчасті. Листочки оцвітини білі, глибоко надрізані, майже вдвічі довші за чашолистики. Коробочка на відігнутій вниз ніжці. Цвіте у липні–серпні. Розмножується насінням і партикуляцією каудексу.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид внесений до «Переліку видів судинних рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області». Охороняється в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідний моніторинг сучасного стану популяцій. Заборонено надмірне випасання та організація місць рекреації.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2002; Малиновський, 1980; Фло- ра УРСР, 1952; Чопик, 1976; Dostál, 1989; Kliment, Valachovič, 2007.