Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

мінуарція рідкоквіткова
minuartia pauciflora (kit. ex kanitz) dvořaková (m. gerardii auct. non (willd.) hayek; m. verna auct. non (l.) hierr; m. zarecznyi (zapał.) klokov)


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний карпатський ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Карпати (Татри, Сх. Карпати). В Україні зрідка трапляється на Свидовецькому, Мармароському масивах та на Чорногорі. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Ізольовані популяції (гг. Близниця, Драгобрат, Скуртул, Герашаска, Нєнєска, Петрос), невеликі за площею, малочисельні. Сучасний стан, вікова структура не вивчені.
Причини зміни чисельності: Найбільше потерпає від випасу худоби і надмірного рекреаційного навантаження.
Умови місцезростання: Росте у субальпійському поясі на вапнякових скелях і вузьких скелястих терасах у складі угруповань порядку Potentilletalia caulescentis (кл. Asplenietea trichomanis). Трапляється також на осипищах карбонатних порід (порядок Thlaspietalia rotundifolii). Карбонатофіл, мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик, 5–15 см заввишки з веретеноподібним коренем. Утворює густі дернинки. Стебла численні, з дугоподібної основи підведені, тонкі, вгорі залозистоволосисті, безрозеткові. Листки дрібні, цілокраї, лінійнощетиноподібні, лінійноланцентні, голі. Квіток 1-3, зібрані у верхівкові напівзонтики. Чашолистики яйцеподібноланцетні 3–4 мм завдовжки, 1,2–1,8 мм завширшки, гострі або загострені, з трьома випуклими жилками, по краю широкоперетинчасті. Пелюстки білі, яйцеподібно-еліптичні, яйцеподібні або овальні, трохи довші від чашечки (3,4–6 мм завдовжки), тупі. Цвіте у травні–липні. Плід яйцеподібно-конічна коробочка, 4–5,5 мм завдовжки, розкривається 3–4 стулками. Насінини ниркоподібні, з тупуватими горбочками по периферії. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно взяти під охорону місцезростання на Свидовці, г. Петрос і Мармароських Альпах, контролювати стан популяцій. Відомості про наявність в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду відсутні. Заборонено збирання рослин, порушення умов їх місцезростань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2002; Крічфалушій, Будников, Мигаль, 1999; Малиновський, Царик, Кияк, Несте- рук, 2002; Попов, 1949; Чопик, 1976.