Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

мінуарція гостропелюсткова
minuartia oxypetala (woł.) kulcz. (alsine oxypetala woł., minuartia verna (l.) hier subsp. oxypetala (woł.) halliday)


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вузьколокальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Покутсько-Мармароські Карпати. В Україні зростає в Чивчинах. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Представлені ізольовані локальні популяції (вершини гг. Будичевська, Чивчин, Чивчинаж, Попадя-Лустон, Гнєтєса, Фатія Банулуї) площею до кількох квадратних метрів і чисельністю не більше кількох десятків особин.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда.
Умови місцезростання: Відшарування карбонатних порід, вапнякові скелі і осипища в межах верхнього лісового (на межі із субальпійським) поясу. Вид приурочений до угруповань союзу Cystopteridion і, зокрема, ендемічної східнокарпатської асоціації Saxifragetum luteoviridis та рідкісної у Карпатах асоціації Festucetum saxatilis союзу Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (кл. Asplenietea trichomanis). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина із дуже розгалуженими, слабо здерев’янілими біля основи, залозисто опушеними стеблами, 5–12 см заввишки, що утворює дерники. Листки лінійно-щетиноподібні, з країв залозистовійчасті. Квіток на стеблині 1–5, чашолистки яйцеподібно-ланцетні, з трьома жилками; пелюстки коротші за чашолистки, загострені. Коробочка трохи довша за чашечку. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Конкретні заходи охорони не розроблялися. Потребує виділення заповідних ділянок у місцях зростання виду та контролю за станом популяцій. Заборонено збирання, заготівлю рослин, порушення умов зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2002; Pawłowski, 1939; Pawłowski, Walas, 1949; Zapałowicz, 1911.