Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лещиця скупчена
gypsophila glomerata pall. ex adam (g. globulosa steven ex boiss., g. pallasii ikonn.)


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Евксинсько-понтичний вид на пн. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Балкани, Паннонська провінція, Причорномор’ я, Зх Закавказзя, Пн. Кавказ, Крим. В Україні: степова зона та Гірський Крим. Адм. регіони: Дц, Хс, Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Приурочені до крутих берегів рік, гірських масивів (правий берег р. Кринки біля с. Калинове Амвросіївського р-ну Донецької обл., Гірський Крим, степова зона по берегах р. Пд. Буг (м. Вознесеньськ, м. Первомайськ), р. Дніпро поблизу м. Херсон. Популяції локальні, незначні за розміром, в яких рослини ростуть невеликими купками. Біля с. Калинове вид представлений однією популяцією, що нараховує кількасот особин, тому може бути знищена. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Cтенотопний, слабкоконкурентний вид, що потребує специфічних умов зростання. Надмірний вплив антропогенного фактора, зривання на букети, заліснення та терасування схилів.
Умови місцезростання: Займає відкриті схили, що добре прогріваються, обриви, останці, кліфи, де зростає на вершинах. Сухі бідні на гумус відшарування мергелів, вапняків зі змитими еродованими ґрунтами (рендзинами). Зростає у фітоценозах з послабленою ценотичною конкуренцією, що відносяться до порядку Alysso-Sedetalia кл. Sedo-Scleranthetea. Ксерофіт, кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 25–75 см заввишки. Має потужний каудекс зі стрижневою кореневою системою. Стебло (одне або кілька) просте, прямостояче, вгорі розгалужене, напіврозеткове. Листки лінійні або лінійно-ланцетні, 3–10 см завдовжки та 0,5–0,7 см завширшки, товстуваті, загострені. Квітки білі, майже сидячі, зібрані в головчасті суцвіття 12–15 мм діаметром. Приквітки оберненояйцеподібні на верхівці заокруглені, зубчасті. Чашолистки широкодзвоникуваті, на верхівці розсічені на тупі зубці; пелюстки лінійнодовгасті. Плід — куляста коробочка. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Необхідні виявлення і картування популяцій, досліджування їх структури, динаміки. Рекомендується створити заказник «Калинове» на правому березі р. Кринки. Заборонено руйнування місць зростання, розробка кар’єрів, заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2002; Кондратюк, Бурда, 1987; ЧКУ, 1996.