Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гвоздика бесарабська
dianthus bessarabicus klokov (d. polymorphus m.bieb. subsp. bessarabicus kleopow; d. polymorphus auct. non m.bieb.)


Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Локальний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: У нижній течії Дунаю. Адм. регіон: Од.
Чисельність та структура популяцій: Достовірно відомо лише кілька популяцій з околиць мм. Вилкове і Кілії, а також окремих ділянок Жебріянської гряди та поблизу с. Приморське Татарбунарського р-ну Одеської обл. Популяції лінійні або локальні, просторове розміщення особин дифузне, компактно-дифузне. Показники щільності від 1–2, до 5–10(15) особин на 100 м2. Поновлення популяцій новими генераціями задовільне, вікові спектри повночленні, правосторонні з переважанням генеративних особин.
Причини зміни чисельності: Вузьколокальний характер ареалу. Стенотопність виду і генетична одноманітність популяцій. Скорочення площ відкритих місць зростання через заліснення пісків.
Умови місцезростання: Піщані арени, відкриті горбисті піски, серед світлих заростей верби гостролистої, у розріджених ценозах кл. Festuceta vaginatae. Ксерофіт. Облігатний псамофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з 1–3 прямостоячими стеблами 35–70 см заввишки та прямим стрижневим коренем. Прикореневі листки майже нитчасті, з країв пилчасто-шорсткі; стеблові — вузьколінійні, біля основи з’єднані в піхви. Суцвіття головчасте, 2–7-квіткове. Пелюстки квіток яскраво пурпурові з борідкою волосків, вгорі зубчасті. Плід коробочка, майже дорівнює за довжиною чашечці. Цвіте у червні–вересні, плодоносить у серпні– вересні. Розмножується насінням та партикуляцією каудекса.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Дунайському БЗ («Жебріянська коса»). Необхідно створити заповідні об’єкти в місцях поширення виду, здійснювати моніторинг популяцій, вирощувати в ботанічних садах, зберігати насіння в кріобанку. Заборонено збирання, штучне заліснення місць зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника,1999; Европейский красный список животных и растений, находящихся под угрозой изсчезновения во всемирном масштабе, 1992; Екофлора України, 2002; Федорончук, 2000; Фло- ра Во