Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шолудивник лісовий
pedicularis sylvatica l.


Таксономічна належність: Родина Вовчкові — Orobanchaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середньоєвропейський вид, поширений Атлантичній та на пн. Середньої Європи. В Україні кілька ізольованих оселищ на зх., зокрема, в Розточчі-Опілллі, на Поліссі та в Карпатах. Адм. регіони: Вл, Лв, Ів, Тр, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Сучасний стан та структура популяцій потребують додаткового з’ясування.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу, зміна гідрологічного режиму та осушення боліт.
Умови місцезростання: Болота, вологі луки, переважно бідні на поживні речовини (оліготрофні умови). Зростає в екотонних угрупованнях на межі союзів Nardo-Juncion squarrosi, для якого є діагностичним видом (кл. Nardo-Callunetea), Caricion canescenti-fuscae (кл. Scheichzerio-Caricetea nigrae) та Molinion caerulea (кл. MolinioArrhenetheretea). Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна напівпаразитна трав’яна рослина. Стебла численні, переважно неопушені, головне стебло пряме, 5–15 (25) см завдовжки, з суцвіттям майже до основи; бокові стебла часом довші, полягають, на кінцях висхідні, суцвіття рідкі, верхівкові. Листки прикореневої розетки видовжені, цілокраї або на верхівці зубчасто-лопатеві. Стеблові листки черешкові, довгасто-ланцетні, двічі перисторозсічені, сегменти другого порядку овальні, розсічено-зубчасті. Суцвіття головного пагона рідке, приквітки подібні до листків. Чашечка трубчаста, гола, п’ятизубчаста, по краю волохата, 10–15 мм завдовжки. Віночок двогубий, 15–25 мм завдовжки, червоний або рожевий, трубочка вдвічі довша чашечки; нижня губа неопушена, верхня губа велика, пряма, на кінці серпоподібно зігнутим шоломом, з двома короткими вниз направленими зубцям. Тичинкові нитки опушені. Коробочка косояйцеподібна, коротша чашечки. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в ПЗ «Розточчя», НПП «Сколівські Бескиди» та пам’ятці природи місцевого значення «Андромеда» на Закарпатті. Необхідний контроль стану популяцій, створення заказників у місцях зростання виду. Заборонено осушення боліт, порушення гідрологічного режиму.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Соломаха, Якушенко, Крамарець, 2004; Флора УРСР, 1960.