Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

шолудивник едера
pedicularis oederi vahl (p. versicolor wahlenb.)


Таксономічна належність: Родина Вовчкові — Orobanchaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий диз’юнктивно поширений вид на межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Аркто-альпійський вид, що охоплює приарктичну частину Євразії й Америки, а також високогір’я Європи та Азії. В Україні наявна лише одна популяція у Чорногорі в масиві гг. Бребенескул-Мунчел. Інші чорногірські популяції вимерли. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Популяція налічує лише 100–200 генеративних особин. Нетривалий онтогенез виду й пригнічене насіннєве поновлення зумовлюють значні флуктуації чисельності окремих локусів.
Причини зміни чисельності: Поступове вимирання виду спричинене як антропогенним впливом, особливо випасанням, так і природними чинниками, пов’язаними з біологічними особливостями, зокрема низькою насіннєвою продуктивністю.
Умови місцезростання: Вид поширений на висоті 1700–1950 м н. р. м. Трапляється в урочищі Кізі Улоги у складі болотних угруповань асоціації Caricetum rostratae (союз Magnocaricion), та на Чорногірському хребті поблизу вершини г. Бребенескул біля витоку джерел (угруповання порядку Montio-Cardaminetalia) та в мезофітнішій лучній асоціації Caricetum sempervirentis (союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii). Гігромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна напівпаразитна рослина з недовготривалим життєвим циклом. Корені товсті й м’ясисті, кореневища короткі. Пірчасто-розсічені базальні листки утворюють розетки. Прямий генеративний пагін 7–18 см заввишки несе квітки, зібрані в колосоподібні китиці 3–8 см завдовжки. Віночок блідо-жовтий, двогубий, кінчик верхньої губи малиновий. Плід вузькояйцеподібна коробочка, що містить 4–10 насінин. Цвіте в липні, плодоносить у липні– серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Оселище розташоване на межі Карпатського НПП і Карпатського БЗ, але поза межами заповідної зони. Потрібно включити його до зони абсолютної заповідності й забезпечити моніторинг популяції. Заборонено випасання худоби та порушення гідрологічного режиму місць зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Кобів, 2000, 2004; Kobiv, Nesteruk, 2001; Zapaіowicz, 1889.