Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дзвінець крейдовий
rhinanthus cretaceus vassilcz. (r. serotinus (schönh.) oborny subsp. cretaceus (vassilcz.) soó)


Таксономічна належність: Родина Вовчкові — Orobanchaceae.
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Вузький ендемік, елемент так званої «гісопової флори», близько споріднений з R. serotinus.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня течія р. Сіверського Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, ступінь їх природнього поновлення незадовільний. Популяція виду в пам’ятці природи «Мар’їна гора» повночленна, чисельністю 100 тисяч особин на площі 3 га.
Причини зміни чисельності: Природна рідкісність, порушення умов місцезростань виду внаслідок видобування крейди, лісорозведення на крейдяних відслоненнях, випасу худоби.
Умови місцезростання: На схилах крейдяних відслонень у складі угруповань кл. Helianthemo-Thymetea. Облігатний кретофіл, мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічна напівпаразитна рослина 15–30 см заввишки. Стебло розгалужене (рідше рослина одностебельна), блідо-фіолетове, трохи опушене, бічні гілки спрямовані косо догори. Листки вузьколанцетні або лінійноланцетні, дрібнозарубчасті, у кількості 5–7 пар. Чашечка при плодах гола, по краю тонкошорстка. Віночок 18–20 мм завдовжки, жовтий. Коробочка 7–8 мм завдовжки. Насінина 2–2,5 мм у діаметрі. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку, охороняють за рішеннями Донецької та Луганської облаcних рад. Охороняють у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, в НПП «Святі Гори» та в пам’ятці природи «Мар’їна Гора». Потребує абсолютно заповідного та заказного режимів. Необхідно виявлення усіх місцезнаходжень виду та організація там природоохоронних територій. Заборонено розробку кар’єрів, терасування схилів, лісорозведення.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996.