Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

льонок бессарабський
linaria bessarabica kotov (l. biebersteinii auct. non besser)


Таксономічна належність: Родина Веронікові — Veronicaceae.
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Наукове значення: Ендемічний вид із середземноморськими генезисними зв’язками, близько споріднений з L. biebersteinii Besser.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн-зх. Причорномор’я (зх.), плато Добруджа (Румунія). В Україні рослина відома лише з класичного місцезростання: Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Лісне. Адм. регіон: Од.
Чисельність та структура популяцій: Популяція повночленна, переважно з дифузною або груповою просторовою структурою. Щільність популяції — 3–5 особин на 1 м2. Чисельність незначна, але стабільна.
Причини зміни чисельності: локальний характер популяцій, знищення та руйнування екотопів, характерних для виду, рекреаційні та пасквальні навантаження на екосистеми.
Умови місцезростання: Степові схили, серед заростей степових чагарників, на узліссях та галявинах байрачних лісів. Класичне місцезростання виду являє собою ділянки злаково-різнотравних фітоценозів серед лісу паркового типу з домінуванням дуба звичайного. Угруповання кл. Trifolio-Geranietea, Rhamno-Prunetea, Festuco-Brometea. Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яний стрижневокореневий полікарпик 30–70 см заввишки. Стебла нечисленні, прямостоячі або висхідні, голі або внизу розсіяно-волосисті, густо улиснені. Листки лінійні, 1–3 мм завширшки, загострені. Квітки 20–25 мм завдовжки, зібрані в густі китиці, віночок яскраво-жовтий з оранжевою випуклістю. Плід коробочка. Цвіте в червні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють в заказнику загальнодержавного значення «Староманзирський» (Тарутинський р-н Одеської обл.). Необхідні вивчення поширення виду в Україні та моніторинг популяцій. Заборонено збирання рослин, гербаризація, порушення умов місцезростання (заліснення інтродукованими видами, проведення надмірного випасання худоби).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, медоносне.
Джерело: Основні джерела інформації Европейский красный список животных и расте- ний, 1992; Флора европейской части СССР, 1981; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996.