Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

вероніка стокроткова
veronica bellidioides l.


Таксономічна належність: Родина Веронікові — Veronicaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний вид на межі ареалу. Індикатор природних мало порушених наскельних екотопів.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейський альпійський вид, що трапляється у Піренеях, Альпах, Судетах, Сх. і Пд. Карпатах та горах пн. частини Балканського півострова. У Україні — Карпати (г. Піп Іван Мармароський і г. Гутин-Томнатик у Чорногорі). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Єдина вціліла в Україні популяція на г. Піп Іван Мармароський вкрай нечисленна і зараз налічує близько 50 генеративних особин. За останніх півстоліття її чисельність значно скоротилася. Інша популяція у Чорногорі, найімовірніше, зникла.
Причини зміни чисельності: Популяції зазнають вимирання у різних частинах ареалу виду, особливо на його межі, зокрема в Польщі та Чехії. Ймовірно, критичне скорочення чисельності популяцій виду в Українських Карпатах зумовлене їх природним вимиранням внаслідок поступових несприятливих змін екологічних умов.
Умови місцезростання: Круті кам’янисті схили на невапняковому субстраті. Наскельні і розріджені лучні угруповання з союзів Festucion pictae (кл. Salicetea herbaceae) і Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (кл. Elyno-Seslerietea) в альпійському поясі на висоті 1850–1900 м н. р. м. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна кореневищна рослина. Кореневища повзучі, розгалужені. Стебла висхідні, 8–15 см заввишки. Нижні листки 2–3 см завдовжки, зазвичай зібрані у розетки, видовжено-яйцеподібні, зарубчасті. Верхні стеблові листки менші, супротивні, утворюють 1–2 пари. Листки і стебло залозисто опушені. Чашечка 4-дільна, 4–5 мм завдовжки. Віночок фіолетово-синій, 9–10 мм у діаметрі. Коробочка еліптична, сплющена, рясно опушена. Цвіте у липні, плодоносить у серпні. Здатний до вегетативного розмноження вкорінливими столонами, але наявне й насінне поновлення.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Мармароському масиві Карпатського БЗ. Заборонено збирання, гербаризацію рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Чопик, 1976; Deyl, 1940; Klašterský1931.