Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

хамедафна чашечкова (торфяниця чашечкова)
chamaedaphne calyculata (l.) moench (andromeda calyculata l., lyonia calyculata (l.) rchb.)


Таксономічна належність: Родина Вересові — Ericaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид на пд. межі поширення, гляціальний (плейстоценовий) релікт з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивно поширений у бореальній частині Євразії до пд.-сх. Китаю та Пн. Японії. В Україні трапляється на Правобережному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, найбільші площею 0,5–1 га, щільні.
Причини зміни чисельності: Осушення та освоєння боліт та прилеглих територій. Чутливість до екологічних змін на пд. межі поширення.
Умови місцезростання: Лісові та рідколісні, досить обводнені оліготрофні та мезотрофні болота з розрідженою сосною, іноді в угрупованнях з Ledum palustre (pH 4,5–5), де домінує або співдомінує в трав’яно-чагарничковому ярусі. Угруповання належать до асоціацій Sphagnetum magellanici (кл. Oxycocco-Sphagnetea) та Vaccinio uliginosi-Pinetum (кл. VaccinioPiceetea) і знаходяться на межі ареалу. Мезогігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Кущик 15–60 см заввишки. Стебло прямостояче, розгалужене, молоді пагони вкриті лусочками. Листки ланцетні або видовжено-еліптичні, по краях дрібнозубчасті, зимують. Квітки зібрані в однобічну пазушну китицю, звисаючі на коротких ніжках, віночок білий. Плід — багатонасінна коробочка. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням і вегетативно (розростанням куртин).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно виявляти нові локалітети виду та взяти їх під охорону, а також здійснювати моніторинг наявних місцезнаходжень. Вид наводиться для території Рівненського ПЗ (Білоозерська ділянка), але ці дані останнім часом не підтверджені. Охороняється в заказниках загальнодержавного значення «Вутвицький» та «Сварицевицький». Заборонено збирання та заготівлю рослин, порушення умов місцезростання, особливо проведення меліоративних робіт.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтозахисне, торфоформуюче.
Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1982; Андрієнко, Винаєв, 1978; ЧКУ, 1996.