Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

рододендрон східнокарпатський (р. миртолистий, р. кочі)
rhododendron myrtifolium schott et kotschy (r. kotschyi simonk.)


Таксономічна належність: Родина Вересові — Ericaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Карпатсько-балканський високогірний вид на пн.-сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Альпійський вид, диз’юнктивно поширений у Сх. і Пд. Карпатах, на Балканах (Болгарія, Македонія). В Україні поширений у альпійському і субальпійському поясах Карпат: Боржави, Чорногори, Свидівця, Мармароських Альп у діапазоні висот від 1350 до 2050 м н. р. м. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції численні, повночленні, проте площі та кількість особин мають тенденцію до зменшення.
Причини зміни чисельності: Рекреаційне навантаження, зривання на букети, викопування, вирубування, спалювання чагарників для розширення пасовищ, випасання худоби, витоптування, заготівля лікарської сировини (пагони з листками).
Умови місцезростання: Росте на гірських луках альпійського та субальпійського поясів, між заростями чагарників (сосна гірська, яловець сибірський). Належить до едифікаторів високогірних ценозів, формує асоціацію Rhododendretum myrtifolii (союз Rhododendro-Vaccinion), росте у складі інших угруповань кл. LoiseleurioVaccinietea, а також поодиноко трапляється у складі угруповань кл. Elyno-Seslerietea (союз Festuco saxatilis-Seslerion bielzii), Juncetea trifidi. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Вічнозелений низькорослий кущ 10–40 см заввишки. Стебла розгалужені, молоді пагони опушені. Листки еліптичнояйцеподібні з трохи загорнутими краями, до 2 см завдовжки, чергові, на зиму не опадають. Квітки зібрані в зонтикоподібні суцвіття, віночок пурпуровий, 1–2 см завдовжки, його трубка 0,7–0,9 см завдовжки. Плід багатонасінна коробочка 0,4–0,5 см завдовжки. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідно вести постійний моніторинг стану популяцій. Заборонено надмірне випасання, спалювання і розчистка чагарників, зривання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Є спроби вирощування в ботанічному саду Львівського національного університету ім. І. Франка та деяких інших ботанічних садах, альпінаріях.
Господарське та комерційне значення: Декоративне («червона рута»), лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник рослин Українських Карпат, Малиновський, Крічфалушій, 1977, 2002; Опред- елитель высш. раст. Украины, 1987; ЧКУ, 1996; Boratynski, Piwczyński, Didukh et al., 2006.