Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

верба туполиста
salix retusa l. (s. kitaibeliana willd.)


Таксономічна належність: Родина Вербові — Salicaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Центральноєвропейський вид з диз’юнктивним ареалом, на сх. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Альпійський вид, диз’юнктивно поширений у високогірних р-нах Апеннін, Піренеїв, Альп, Карпат, Балкан. В Україні — Карпати, в альпійському й субальпійському поясах. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Усі популяції ізольовані, масиви Свидовець (г. Близниця), Чорногора, (гг. Петрос, Говерла, Туркул, Шпиці, Ребра, Гутин Томнатик, Бребенескул, Піп Іван), мають дуже малі площі (10– 500 м2), для них характерний високий ступінь фрагментації просторової структури.
Причини зміни чисельності: Випасання худоби, витоптування.
Умови місцезростання: Росте на гірських кам’янистих схилах і скелястих вершинах в альпійському та субальпійському поясах, на висоті 1750–2000 м н. р.м. Належить до едифікаторів високогірних ценозів, формує асоціацію Salicetum retusoreticulatae. Мезофiт, мезотроф.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Сланкий кущик 10–30 см заввишки. Гілки розгалужені, бурі. Листки зелені, блискучі, оберненояйцеподібні, зі слабо чи сильно вираженим жилкуванням, 0,8–3,5 см завдовжки і 0,5–1,1 см завширшки. Приквіткові луски жовто-зелені, інколи волосисті. Квітки зібрані в кінцеві сережки. Зав’язь гола, на ніжці. Приймочки дволопатеві. Плід гола коробочка. Цвіте в червні–липні. Плодоносить у вересні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Необхідно проводити моніторинг стану популяцій. Заборонено порушення умов місць зростання, випасання худоби, надмірну рекреацію, знищення рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтозахисне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Ма- линовський, Крічфалушій, 2002; Определит. высш. раст. Украины, 1987; ЧКУ, 1996.