Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

верба альпійська
salix alpina scop. (s. jacquiniana willd., s. jacquinii host)


Таксономічна належність: Родина Вербові — Salicaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Альпійський вид, поширений диз’юнктивно в Середній Європі. В Україні — Карпати, в альпійському поясі масиву Свидовець (г. Близниця 1880 м н. р. м.). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Представлений єдиною ізольованою популяцією, що займає незначну площу, з малою чисельністю особин.
Причини зміни чисельності: Вид з вузькою еколого-ценотичною амплітудою, що лімітована специфічними екологічними умовами та впливом рекреації.
Умови місцезростання: Росте на сирих вапнистих скелях в альпійському поясі у складі угруповань союзів Salicion retusae та Androsation alpinae. Мезогігрофіт, мікротерм.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Низькорослий, сланкий кущ, 2–15 см заввишки, пагони вкорінюються, переважно з майже кінцевими сережками, що розташовані поруч з кінцевою брунькою торішнього пагона. Молоді листки опушені, дорослі голі, лише з війками по краю, оберненояйцеподібні, цілокраї, зверху блискучі, темно-зелені, до 2 см завдовжки. Приквіткові луски 1–3 мм завдовжки, червонуваті, зверху темні, волосисті. Зав’язь червонувата, на дуже короткій ніжці, у молодому стані опушена. Стовпчик короткий, червонуватий, приймочки роздвоєні, червоні. Плід коробочка, сірувато опушена. Цвіте в червні– липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Карпатському БЗ. Необхідно ввести вид у культуру в ботанічних садах, контролювати стан популяцій. Заборонено збирання та гербаризацію рослин, порушення умов місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Определит. высш. раст. Украины, 1987.