Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

бруслина карликова
euonymus nana m. bieb.


Таксономічна належність: Родина Бруслинові — Celastraceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид з диз’юктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Складається з ексклавів: гори Центральної Азії — Тібет (Китай та Монголія); Пн. Кавказ; Крим; Придніпровська, Подільська та Молдавська височини, плато Сучава. В Україні — Подільська та Придніпровська височини, Гірський Крим. Адм. регіони: Тр, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Кр.
Чисельність та структура популяцій: В Україні зафіксовано близько 30 локальних популяцій виду, площа яких від 0,3 до 20 га. Середня щільність популяцій 1–5 пагонів на 1 м2, максимальна — 17 пагонів на м2. Спостерігається зменшення щільності популяцій та їх повна елімінація.
Причини зміни чисельності: Вирубка лісів, гідромеліорація, витоптування худобою, відсутність насіннєвого розмноження. В окремих місцях вид освоює вторинні порушені екотопи.
Умови місцезростання: У затінених злегка зволожених місцях — тальвегів балок, долин рік та струмків. Типові угруповання кл. Querco-Fagetea. Мезофіт, умброфіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Сланкий вічнозелений кущик 10– 50 см заввишки. Листки шкірясті, видовженоланцетні. Квітки бурувато-червоні, зібрані по 2–3 у напівзонтики. Коробочки 4-лопатеві, повислі, блідо-жовті або зеленкуваті. Виділяють дві екологічні форми — низькорослу неквітучу, приурочену до затінених місць та високорослу, квітучу і плодоносну, приурочену до освітлених місць. Цвіте в липні, плодоносить у серпні–вересні. Основним способом розмноження є вегетативний.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охорона місцезнаходжень виду, включення до Європейського червоного списку. Охороняється в заказниках загальнодержавного значення «Чорний ліс» (Кіровоградська обл.); «Бритавський», «Урочище Устянська Дача» (Вінницька обл.); «Циківський», «Урочище Совий Яр», «Іванковецький», «Кармалюкова Гора» (Хмельницька обл.). Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання, рубки лісів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в ботанічних садах (Національному ім. М.М. Гришка, Донецькому НАН України, Нікітському ННЦ — УААН, Кам’янецьПодільському, а також Львівського, Київського, Ужгородського, Чернівецького ун-тів, Українського державного лісотехнічного ун-ту), в дендропарках «Асканія-Нова», «Олександрія », «Софіївка», «Тростянець». В дендропарках «Устимівському» (Полтавська обл.) та «Веселі Боковеньки» (Кіровоградська обл.) сформувались гомеостатичні інтродукційні популяції виду, подібні за структурою до таких природних місцезростань.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Голубев, 1991; Дидух, 1988; Клеопов, 1938; Клеопов, Гринь, 1933; Ковальчук, Кльоц, 1984; Курсон, 1987; Мельник, 2000; Мельник, Свистун, 2004; Чорней, Якимчук, 1995; Щепотьев, 1938, 1941.