Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

солодушка українська
hedysarum ucrainicum kaschm.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Палеоендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивне: Середньоруська височина, Прикаспійська низовина. В Україні зростає у басейні р. Айдар. Адм. регіон: Лг.
Чисельність та структура популяцій: Достовірно відома одна популяція. Зростає поодинці або невеликими групами по 10–15 особин. Популяція біля м. Краматорська не підтверджується багаторазовими обстеженнями, мабуть, зникла.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби.
Умови місцезростання: Крейдяні відслонення. Угруповання кл. HelianthemoThymetea (порядок Thymo cretaceiHyssopetalia). Ксерофіт. Карбонатофіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–30 см заввишки з потужним каудексом. Коренева система стрижнева. Стебла висхідні або прямостоячі, опушені. Листки непарноперисті з 9–21 еліптичних листочків. Квітки рожево-пурпурові, 12–16 мм завдовжки, у верхівкових стиснутих китицях. Зубці чашечки у 2–3 рази довші за її трубочку. Прапорець віночка коротший за човник, на верхівці виїмчастий. Біб округло-яйцеподібний, розсіяно опушений, з гострими дрібними шипиками. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Рекомендовано створити заказник у місці зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростання виду (випасання худоби, терасування схилів, заліснення, розробка кар’єрів).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, декоративне, кормове, селекційне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Голицын, Данилов, 1964; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Морозюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Лу- ганської області, 2003; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996.