Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

солодушка солодушкова
hedysarum hedysaroides (l.) schinz et thell. (h. obscurum l., astragalus hedysaroides l.)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Гірський європейський вид на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Карпати, Альпи, Піренеї. В Україні — полонини масивів Свидовець (гг. Близниця та Драгобрат) і Чорногора (г. Петрос). Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні з компактно-дифузним або дифузним типом розміщення особин. Чисельність популяцій незначна. Щільність становить 1–5 особин на 1м2. У повночленних вікових спектрах переважають зрілі та старі генеративні особини. Кількість особин на ранніх етапах онтогенетичного розвитку незначна. Рівень життєвості більшості популяцій середній, а на полонині Драгобрат — низький.
Причини зміни чисельності: Стенотопність та низька конкурентна здатність виду. Антропогенне навантаження на природні екосистеми: інтенсивний випас, надмірна рекреація.
Умови місцезростання: Сонячні сухі місця, кам’янисті задерновані схили та виступи вапнякових скель у субальпійському поясі (понад 1600 м н. р. м.). Угруповання належать до кл. Elyno-Seslerietea variae. Мезофіт. Петрофант.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна, стрижнекоренева рослина з каудексом. Стебла прямостоячі або висхідні, 20–60 см заввишки. Листки непарнопірчасті, голі або слабоопушені зісподу вздовж жилок. Квітки темнофіолетові, зібрані у негусті грона. Боби 2–5членисті, плоскі, сітчасті, голі або слабоопушені, без шипиків. Цвіте у липні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Карпатському БЗ. Необхідно організувати моніторинг популяцій, розробити методи вирощування та реінтродукції виду. Заборонено збирання, порушення умов місць зростання, порушення режиму заповідності, організацію інтенсивного випасу та місць рекреації.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996.