Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

солодушка крейдова
hedysarum cretaceum fisch.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний понтичний вид на зх. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Причорномор’я у басейнах Дону та Волги, Приуралля та Пн. Казахстан. В Україні зростає у басейні р. Деркул. Вказівку про знаходження виду у Донецькій обл. біля с. Серебрянка не підтверджено багаторазовими обстеженнями. Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Найбільша популяція біля с. Стрільцівка представлена кількома десятками куртин та окремими особинами, які відрізняються різноманітністю висоти, габітусу, кольору віночків, щільності суцвіть тощо. Популяції у Липовій балці біля Біловодська та біля с. Калмиківка Міловського р-ну Луганської обл. дуже малочисленні, представлені в основному окремими менш розвиненими особинами. Популяції біля с. Курячівка Марківського р-ну Луганської обл. та с. Серебрянка Артемівського р-ну Донецької обл., мабуть, зникли.
Причини зміни чисельності: Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби, терасування схилів.
Умови місцезростання: Крейдяні відслонення на схилах різної експозиції і крутизни. Росте у складі петрофітностепових фітоценозів в угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea (порядок Thymo cretacei-Hyssopetalia), нерідко утворює чисті однокомпонентні угруповання. Ксерофіт, карбонатофіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 20–90 см заввишки з потужним каудексом. Корінь дерев’яніє, заглиблюється на 6–7 м. Стебла голі, дуже рідко опушені. Листки непарнопірчасті, з 19–23 листочків. Квітки рожевомалинові, 10–13 мм завдовжки, у верхівкових китицях. Зубці чашечки у 2–3 рази коротші за її трубочку. Прапорець віночка значно коротший за човник. Цвіте у червні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням та кореневими паростками.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють у ботанічному заказнику місцевого значення «Стрільцівка». Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростань виду (випасання худоби, терасування схилів, заліснення).
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, декоративне, кормове, селекційне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Голицын, Доронин, Матюшенко, 1963; Зелёная книга Украинской ССР, 1987; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Морозюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Ткаченко, П