Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

конюшина темно-каштанова
trifolium badium schreb. (chrysaspis badia (schreb.) greene)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Центральноєвропейський субальпійськоальпійський вид в ізольованому локалітеті на сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гори Центральної Європи: Альпи, Карпати, Судети. В Україні відомий єдиний локалітет на г. Близниця (Свидовець) у Закарпатській обл. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяція малочисельна, займає площу до 200–300 м2, відносно стабільна за умови відсутності антропогенного впливу. Основна частина популяції розташована поблизу оглядової площадки на вершині гори, що постійно загрожує руйнуванням екотопу.
Причини зміни чисельності: За останні 30 років змін чисельності не спостерігалося, але структура популяції змінюється в сторону переважання старих генеративних особин, що свідчить про зниження генеративного поновлення.
Умови місцезростання: Кам’янисті відслонення та осипища в альпійському поясі поблизу вершини гори. Угруповання союзів Arabidion coeruleae (кл. Thlaspietea rotundifolii), Poion alpinae (кл. Molinio-Arrhenatheretea. Петрофіт, мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна, іноді двотрирічна, трав’яна рослина. Стебло від основи розгалужене, з нечисленними квітконосними й недорозвиненими прикореневими улисненими пагонами; стебла прямостоячі, іноді висхідні, 15–30 см заввишки, притиснутоволосисті або голі; прилистки довгасті, ланцетно загострені, на 2/3 зрослі з черешками листків; нижні на довгих черешках, верхні на черешках коротших, ніж прилистки; листочки майже сидячі або на дуже коротеньких черешочках, довгасті, овальні або яйцеподібні, 1–2 см завдовжки й 0,7–1,5 см завширшки. Головки 1,5–2 см діаметром, багатоквіткові, по 1–2 на стеблі, на квітконосах, які до кінця цвітіння видовжуються. Квітки до кінця цвітіння пониклі; зубці чашечки війчасті, нижні в 3–4 рази довші від верхніх; віночок золотистожовтий або жовтий, при плодах блискучокаштановий або коричневий; прапорець з випнутими жилками, від яких пізніше майже зморшкуватий; човник менший від половини довжини прапорця. Біб однонасінний, на дуже короткій ніжці. Цвіте у червні–липні, плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно проводити пошук інших можливих локалітетів на суміжних вершинах хр. Свидовець. Заборонено збирання рослин, руйнування екотопів, створення рекреаційних пунктів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове.
Джерело: Основні джерела інформації Флора УРСР, 1954.