Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зіновать подільська, рокитничок подільський
chamaecytisus podolicus (błocki) klask. (cytisus podolicus błocki)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Східнокарпатсько-подільський вид із іррадіацією на Полісся та в Молдову. В Україні спорадично трапляється у Передкарпатті, Зх. Поділлі, Розточчі-Опіллі, рідко в Зх. Поліссі та на Закарпатті. Адм. регіони: Вл, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн.
Чисельність та структура: Популяції нечисленні, займають невелику площу, з тенденцією до скорочення. Ступінь природного поновлення незадовільний.
Причини зміни чисельності: Слабка конкурентна здатність виду, знищення ділянок степової рослинності внаслідок лісонасадження, випалювання сухостою, порушення схилів при видобуванні вапняку.
Умови місцезростання: Вапняково-кам’янисті, лучно-степові схили, карстові западини в угрупованнях союзу Festucion valesiacae (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт, кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Невисокий кущ, 30–50 см заввишки. Пагони висхідні, волохато-волосисті. Листки трійчасті, листочки оберненояйцеподібні, опушені. Квітки блідо-жовті, по 10–12, на молодих та минулорічних гілочках у головчастому суцвітті. Плід видовженоланцетний, густо волохатий біб. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Властиве вторинне пізньолітнє цвітіння. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку, Червоного списку МСОП. Охороняється у ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри», заказниках загальнодержавного значення «Чорна Гора» (Закарпатська обл.) та «Жижавському» (Тернопільська обл.), у пам’ятках природи загальнодержавного значення: «Урочище Сокіл» та «Касова Гора» (Ів.-Франківська обл.). Заборонено порушення та заліснення місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Донецькому НАН України, Кам’янець-Подільському ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Онищенко, 2002; Антонюк, Бородина, Собко, Скворцова, 1982; Деревья и кустарники, 1974; Каталог растений Донецкого ботанического сада, 1988; Крічфалушій, Будников, Мигаль, 1999; Судинні рослини флори Чернівецької облас