Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зіновать гранітна, рокитничок гранітний
chamaecytisus graniticus (rehmann) rothm. (cytisus graniticus rehmann; incl. chamaecytisus skrobiszewskii (pacz.) klásk., cytisus skrobiszewskii pacz.).


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-зх. Причорномор’я. Трапляється в Правобережному Злаковому Степу, у межиріччях Пд. Бугу та Дніпра. Адм. регіони: Дн, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, з дифузною або груповою просторовою структурою, з правостороннім віковим спектром, неповночленні, регресивні, або нормального типу з повночленною віковою структурою. Щільність рослин у популяціях становить від 2 до 10 особин на 1 м2. На території ПЗ «Єланецький Степ», в окол. м. Снігурівка, хут. Шилова балка (Миколаївська обл.) знаходяться найбільші популяції виду.
Причини зміни чисельності: Слабка конкурентна здатність виду, знищення ділянок степової рослинності внаслідок лісонасаджень, надмірного випасання.
Умови місцезростання: Вапнякові, крейдяні, кам’янисті, мергелисті та гранітні відшарування балок та річкових долин; в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт, кальцефіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Кущ 15–30 см заввишки. Молоді пагони висхідні, виразно гранчасті, опушені. Листки трійчасті, листочки оберненояйцеподібні або еліптичні, зісподу опушені, зверху майже голі. Квітки білі, блідо-рожеві, по 2–4, зібрані у несправжньоверхівкове суцвіття. Плід лінійний, опушений біб. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП, Європейського червоного списку. Охороняється у ПЗ «Єланецький Степ», в заказниках місцевого значення в Миколаївській та Дніпропетровській обл. Необхідно здійснювати контроль стану популяцій. Заборонено порушення місць зростання, заліснення місць зростань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Криворізькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Онищенко, 2002; Кучеревський, 2001; Каталог растений Криворожского ботанического сада, 2004; ЧКУ, 1996.