Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

зіновать біла, рокитничок білий
chamaecytisus albus (hacq.) rothm. (cytisus albus hacq.)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид на пд. та сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд.-європейський вид. В Україні в Зх. Поділлі та Передкарпатті, зрідка — в РозточчіОпліллі, можливо в Закарпатті. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, ?Зк, Чц, Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Зустрічається спорадично. Популяції стабільні, кількість рослин досягає кількох тисяч. На території НПП «Подільські Товтри» («Вербецькі Товтри») кількість генеративних особин на 10 м2 становить від 1 до 4. Одна генеративна особина може утворювати 1–6 підземних пагонів із 1-3 генеративними бруньками, формуючи негусті куртини.
Причини зміни чисельності: Знищення екотопів внаслідок лісонасадження, витоптування при випасанні худоби, випалювання сухостою, порушення схилів при видобуванні вапняку.
Умови місцезростання: Вапняково-кам’янисті, лучно-степові схили, карстові западини, рідше — узлісся та галявини широколистяних лісів; спорадично у складі лучно-степових і чагарникових угруповань союзів Festucion valesiacae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Fragario viridis-Trifolion montani, SeslerioFestucion glaucae, Galio campanulatae-Poion versicoloris (кл. Festuco-Brometea), а також кл. Trifolio-Geranietea. Мезоксерофіт, кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Нанофанерофіт. Розгалужений кущ (30)50– 80 см заввишки. Пагони прямостоячі або більш-менш висхідні, опушені. Листки трійчасті, з ланцетних, обернено-яйцеподібних або видовжено-оберненояйцеподібних опушених листочків. Квітки білі або жовтуватобілі, по 5–8 на молодих та минулорічних гілочках, зібрані у головчасте суцвіття. Плід волохато-волосистий біб. Цвіте у червні– липні. Плодоносить у серпні–вересні. Властиве вторинне пізньолітнє цвітіння. Розмножується насінням (рідко) та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється у ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри», заказниках та пам’ятках природи. Заборонено порушення екотопів, заліснення місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ім. М.М. Гришка НАН України та Кам’янець-Подільському ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне.
Джерело: Основні джерела інформації . Андрієнко, Онищенко, 2002; Деревья и кустар- ними, 1974; Кагало, Любінська, Скібіцька, 2003; Судинні рослини флори Чернівецької області, які підлягають охороні, 1999; Фодор, 1974; ЧКУ, 1996.