Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дрочок крилатий
genistella sagittalis (l.) gams (genista sagittalis l.)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Європейський вид на пн.-сх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Піренеї, Апенніни, Балканський п-ів, Центральна Європа, Альпи. Ізольовані локалітети в Румунії, Молдові, Польщі, Чехії. В Україні — в Зх. Поліссі, Карпатах. Адм. регіони: Вл, Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька локальних популяцій, які представлені окремими густими куртинами.
Причини зміни чисельності: Оскільки вид тяжіє до узлісь, при розростанні підліску або підросту та збільшенні затінення зменшує свою життєвість.
Умови місцезростання: У Карпатах зростає по луках лісового поясу з переважанням Agrostis tenuis, Festuca rubra, освітлених узліссях. Утворює куртини від 10 до 70 см у діаметрі. На Зх. Поліссі зростає на пустищній луці із Nardus stricta на узліссі дубово-грабового лісу (угруповання кл. Nardo-Callunetea), а також в сосновому лісі в асоціації Pinetum myrtillosum на дерново-підзолистих ґрунтах (угруповання кл. Vaccinio-Piceetea, союзу Dicrano-Pinion). Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Кущ 15–30 см заввишки, із плескатим крилатим стеблом, при основі відстовбурчено-волосистим. Листки яйцеподібно-ланцетні, опушені. Квітки зібрані у верхівкову щільну китицю, жовті. Плоди плескаті, притиснуто-опушені боби до 20 мм завдовжки. Цвіте в червні–липні, плодоносить в серпні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказнику «Лопатенська діброва» (Волинська обл.). Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічному саду Чернівецького національного університету.
Господарське та комерційне значення: Ґрунтозахисне, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Онищенко, Прядко, 2005; Артемчук, 1959; Вавриш, Крись, Смик, 1982; Терлецький, Фі- ліпенко, 1988; ЧКУ, 1996.