Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дрік чотиригранний
genista tetragona besser (g. tinctoria l. var. depressa (m.bieb.) schmalh.)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий, вузьколокальний ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Нижнє Придністров’я. В Україні в долині р. Ягорлик (окол. с. Артирівка Красноокнянського р-ну Одеської обл.). Адм. регіон: Од.
Чисельність та структура популяцій: Популяція локальна, особини розміщені дифузно або невеликими групами, їх чисельність незначна, але стабільна, щільність — 1–3 особини на 1 м2. Насіннєве поновлення задовільне. В популяції переважають генеративні особини.
Причини зміни чисельності: Слабка конкурентна здатність виду, пристосованість до осипищ та еродованих місцезростань, генетична ізольованість популяцій, надмірний антропогенний вплив.
Умови місцезростання: Сухі відслонення сарматських вапняків, осипища, кам’янисто-щебенисті ґрунти, круті еродовані схили берегів рр. Дністер та Ягорлик. Фітоценози характеризуються невеликим загальним проективним покриттям травостою. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Кущик 10–25 см заввишки, густо притиснуто-шовковисто-волосиста рослина. Стебло розгалужене від основи. Гілки виразно чотиригранні, по гранях борозенчасті. Листки довгасто-ланцетні, 6–25 мм завдовжки. Квітки 8–25 мм завдовжки, жовті з голим широко-яйцеподібним прапорцем. Боби довгасто-лінійні, 15–30 мм завдовжки. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у червні– липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Додатку Бернської конвенції. Необхідно здійснювати моніторинг популяцій, створити ботанічний заказник на схилах берега р. Ягорлик між сс. Артирівка та Розівка Красноокнянського р-ну Одеської обл., вирощувати вид у ботанічних садах. Заборонено збирання, гербаризацію, порушення умов місцезростань, терасування та заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, медоносне, ґрунтозахисне.
Джерело: Основні джерела інформації Европейский красный список животных и расте- ний, 1992; Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Определитель высших растений Молдавской ССР, 1975; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996.