Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дрік скіфський
genista scythica pacz. (incl. g. verae juz.)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-причорноморсько-кримський ендемік. В Україні поширений у Степу від р. Інгулу до р. Грузський Єланчик, а також у Гірському Криму. Адм. регіони: Дц, Мк, Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: У степовій зоні популяції локальні та малочисельні, з тенденцією до скорочення. Популяції в Донецькій обл. характеризуються нерідко двовершинними спектрами з максимумами на віргінільній та середньовіковій стадіях. У Криму досить поширений на кам’янистих місцях, іноді домінує разом з Genista albida, з яким утворює гібриди.
Причини зміни чисельності: Руйнування екотопів внаслідок видобування крейди і вапняку, надмірні пасовищні навантаження, терасування та заліснення схилів.
Умови місцезростання: Сухі бідні вапнякові відслонення та щебнисті ґрунти на вапняках. Елемент петрофітностепових та чагарничково-степових угрупованнях кл. Festuco-Brometea, HelianthemoThymetea та порядку Alysso-Sedetalia. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Розгалужений кущик 7–20 см заввишки; гілки короткоопушені, часто лежачі. Листки ланцетні, до 15 мм завдовжки, зісподу сріблясто-притиснуто опушені, зверху голі. Квітки блідо-жовті, зібрані у верхівкові негусті китиці. Біб близько 2 см завдовжки, трохи зігнутий, притисненоволосистий. Цвіте у травні — червні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до регіонального списку в Донецькій області. Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському ПЗ, у відділенні «Хомутовський степ» Українського степового ПЗ, у заказнику місцевого значення «Пристенське» (Донецька обл.) та ряді заказників Криму. Виявлення усіх місцезнаходжень виду в степовій зоні та організація їх охорони з встановленням заповідного та заказного режимів. Заборонено руйнування місць зростання, терасування та заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Криворізькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Медоносне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1960; Дидух, 1992; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Определитель высших растений Украины, 1987; Остапко, 2001, 2005; Флора евро- пейской части СССР, 1987; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996.