Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал яйцеплідний
astragalus testiculatus pall.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Рідкісний для України степовий вид на пн. та зх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Степова зона, Кавказ, Сибір, Середня та Центральна Азія (Монголія). В Україні достовірно відомий лише з пд.-сх. частини: Луганської й Донецької обл. (Сіверськодонецький округ), але в літературі (мабуть, помилково) наводиться також для Херсонської обл. та Криму (Гірський Крим, Керченський п-ів). Адм. регіони: Дц, Лг, ?Хс, ?Кр.
Чисельність та структура популяцій: У Луганському ПЗ чисельність популяцій невисока. Вони малочисельні, невеликі за площею. Генеративні особини щорічно цвітуть і плодоносять. Життєвість особин висока й особини проходять усі етапи онтогенезу.
Причини зміни чисельності: Фрагментування та інсуляризація популяцій внаслідок антропогенних чинників. У більшості сучасних місцезнаходжень вид знаходиться на крайній межі толерантності до умов існування, а їх погіршення може спричинити зникнення популяцій виду.
Умови місцезростання: Степи, кам’янисті схили, зрідка на прирічкових пісках, кам’янистих осипах. Зростає в угрупованнях класів Festuco-Brometea та Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна сірувато-опушена рослина з розетковими чи напіврозетковими пагонами, розвиненим каудексом і стрижневою кореневою системою. Стебло розгалужене, з дуже вкороченими міжвузлями, 5–12 см заввишки. Листки 5–15 см завдовжки, непарнопірчасті, з 8–11 пар довгасто-еліптичних листочків. Квітконоси майже прикореневі. Приквітки ланцетні, не доходять до середини чашечки. Чашечка трубчаста, волохата від чорних і білих роздвоєних волосків; зубці чашечки ланцетні, в 2–4 рази коротші від її трубочки. Віночок 25–30 мм завдовжки, білуватий або рожево пурпуровий. Біб 10–20 мм завдовжки, овальний або широкоовальний, шерстисто опушений. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Потребує виявлення нових місцезнаходжень та моніторингу за станом популяцій. Занесений до переліку рідкісних, зникаючих і знищуваних видів флори Донбасу і рекомендований до заповідної охорони. Охороняється в Луганському ПЗ. Забороно збирання рослин та гербаризацію, випалювання, порушення місцезростань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Кондратюк, Бурда, 1979, 1980; Кондратюк, Бур- да, Остапко, 1985; Остапко, 2001; Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996.