Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал шерстистоквітковий
astragalus dasyanthus pall.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид на пн.-зх. межі ареалу в ізольованих оселищах.
Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений на пд. Ср. (Угорщина), Сх. Європи, у Пд. Європі й на Балканах, у Передкавказзі. В Україні — Лісостеп і Степ (смуга різнотравно-типчаково-ковилових степів та пн. частина смуги типчаково-ковилових степів), Крим (рідко). Адм. регіони: Кв, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: У популяціях, особливо степової зони, кількість особин мала, однак після зняття пасовищного навантаження їх кількість збільшується і популяції стають повночленними. Внаслідок антропогенного впливу чисельність виду скорочується.
Причини зміни чисельності: Розорювання степових ділянок, терасування та заліснення схилів, випалювання, випасання худоби, заготівля рослин як лікарської сировини.
Умови місцезростання: Остепнені та кам’янисті схили, зарості степових чагарників (кл. Rhamno-Pruneteae), узлісся та галявини байрачних лісів. Трапляється у складі лучно-степових (союз Fragario viridisTrifolion montani), степових (Astragalo-Stipion, Festucion valesiacae) та петрофітно-степових (Artemisio marschalliani-Elytrigion intermediae) фітоценозів. Зростає на степових схилах переважно балкових систем та долин річок. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна 10–40 см заввишки, безстеблова або з розвиненим стеблом рослина, густо опушена довгими м’якими волосками. Листки 10–20 см завдовжки, непарнопірчасті, з 21–37 листочків; листочки довгастояйцеподібні або овальні. Квітки яскраво-жовті, зібрані в щільні, головчасті суцвіття, квітконоси відстовбурчено волосисті, не перевищують листків. Біб до 1 см завдовжки, волохатий, яйцеподібний. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється на території відділення «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ, ПЗ «Єланецький степ», РЛП «Гранітно-степове Побужжя» (Миколаївська обл.) та «Нижньоворсклянський» (Полтавська обл.), в ряді заказників та пам’яток природи місцевого значення. Заборонено розорювання, терасування та заліснення степових ділянок, надмірний випас худоби, збирання рослин.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вид введено в культуру (вирощують на плантаціях як лікарську рослину), культивують в Криворізькому та Кременецькому ботанічних садах.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Байрак, Стецюк, 2005; Коротченко, 2001; Кучеревський, 2001; Тарасов, 1999; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; ЧКУ, 1996.