Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал сарептський
astragalus sareptanus a.beck.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Сх.причорноморсько-прикаспійський вид на зх. межі ареалу, близький до A. rupifragus Pall.
Ареал виду та його поширення в Україні: Понтична провінція (Сіверсько-Донецький, Нижньо-Донський, Нижньо-Волзький, Заволзький р-ни) та Зх. Сибір, заходить на Пн. Кавказ. Пд. сх. України. Адм. регіони: Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Два локалітети: між м. Стаханов та с. Ірміно Луганської обл. (вперше знайдене в 1970– 1973 рр.); між с. Миронівським і с. Світлодарським Артемівського району Донецької обл. Популяція у Луганській обл. простягається на 3 км, рослина місцями цілком вкриває схили, в Артемівському р-ні — невелика. Структура її не досліджена.
Причини зміни чисельності: Природно–історична рідкісність, низька конкурентна здатність виду, випасання худоби, розорювання степів.
Умови місцезростання: Степи та кам’янисті схили, піски, угруповання класу Festuco-Brometea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–20 см заввишки з більш-менш розвиненими міжвузлями. Має каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебло й листки вкриті відстовбурченими волосками. Суцвіття — китиця, квітки на ніжках 2 мм завдовжки. Квітки блідо-лілові або блідо-рожеві, 27– 30 мм завдовжки. Чашечка трубчаста, шорстка від білих і небагатьох чорних волосків, при плодах дещо здута. Боби густо шерстисті. Цвіте у травні–липні. Розмножується насінням та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно виявляти нові популяції й встановлювати в місцезнаходженнях виду охоронний режим, контролювати стан популяцій, вирощувати рослину в ботанічних садах. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання, терасування схилів, заліснення, надмірне випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Борисова, 1951; Дубовик, Крицкая, 1978; Кон- дратюк, Бурда, Остапко, 1985; Маслова, Лесняк, Мельник, Перегрим, 2003; Остапко, 2001; Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране, 1981; Флора СССР, 1945; Хорология фло