Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал понтійський
astragalus ponticus pall.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Понтичний степовий вид на пн. межі поширення.
Ареал виду та його поширення в Україні: Мала Азія, Балкани, Понтійська провінція Причорномор’я, Нижній Дон, Передкавказзя, Крим. В Україні — степова зона, зх. та сх. частини Пд. берегу Криму. Ізольоване місцезнаходження біля с. Устя Кам’янецьПодільського р-ну Хмельницької обл. в місці впадіння р. Смотрич у р. Дністер. Адм. регіони: Хм, Кд, Дн, Дц, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, площею від кількох десятків до сотень м2, мають диз’юнктивне поширення, нечисельні. Щільність низька, до 5–10 особин на 100 м2. Структура популяцій не досліджена.
Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, слабка конкурентна здатність, вразливість до дії антропогенного тиску. Урбанізація призводить до зникнення окремих популяцій (наводився з окол. мм. Кіровограду, Запоріжжя, Миколаєва, Дніпропетровська де зник).
Умови місцезростання: Сухі, еродовані, змиті, чорноземні та коричневі, збагачені карбонатами ґрунти, кам’янисті скелі, осипи, щебенисті схили, сланці. Ценофоб. Порушені степові угруповання кл. Festuco-Brometea та порядку AlyssoSedetalia. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина заввишки до 1 м. Каудекс, стрижнекореневий. Стебла прямостоячі поодинокі або кілька, борозенчасті, короткоопушені. Листки непарнопірчасті 10–25 см завдовжки, 4–6 завширшки, з 30–40 довгастоовальними чи довгастояйцеподібними листочками (0,8–2 см завдовжки та до 1 см завширшки). Суцвіття густі, овальноциліндрічні, багатоквіткові грона на вкорочених (1–1,5 см) квітконосах в пазухах листків. Прицвітки ланцетні, загострені, 1–1,8 см завдовжки, перевищують чашечку, яка м’якоопушена. Віночок жовтий, до 20 мм завдовжки. Боби оберненояйцеподібні, стиснуті, двогнізді, опушені білими волосками, до 7 мм завдовжки. Насінини 3 мм завдовжки, овальні, гладенькі, коричневі. Цвіте у червні–липні, плодоносить у липні– серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Картування та досліджування динаміки популяцій. Культивування. Заборонено знищення місць зростання, будівництво, терасування та заліснення схилів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Флора УРСР, 1954.