Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал подібний
astragalus similis boriss.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вузький регіональний ендемік.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кримський п-ів. Рівнинний Крим (окол. м. Сакі), Сх. Гірський Крим (Кара-Даг, окол. м. Коктебеля та м.Феодосії). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Загальна чисельність невідома.
Причини зміни чисельності: Не вивчене. Можливо, рекреаційний вплив, перевипас худоби, пожежі.
Умови місцезростання: Степові і петрофітно-степові фітоценози класу Thero-Brachypodietea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна рослина, стебло 10–15 см заввишки. Листки непарнопірчасті, з 6–8 парами еліптичних листочків 0,8–1,2 см завдовжки та 0,3–0,5 см завширшки, густо опушені. Китиці 5–6 см завдовжки, квітка 2–2,5 см, рожева. Плід продовгуватий яйцеподібний густо біловолохатий біб 1–1,5 см завдовжки 0,5 см завширшки. Цвіте в травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Карадазькому ПЗ. Заборонено порушення умов місцезростання, надмірне випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: , Основні джерела інформації Ена, 2001; Крюкова, 1969.