Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал монпелійський
astragalus monspessulanus l.


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид на пн.-сх. межі диз’юнктивного ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна і Пд. Європа, Балкани, Пн. Африка. В Україні: Середнє Придністров’я. Адм. регіони: Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні з дифузною просторовою структурою, стабільні, нормального типу з повночленними віковими спектрами. Щільність популяцій становить 1–5 особин на 1м2. Спостерігається скорочення та фрагментація ареалу.
Причини зміни чисельності: Руйнування екотопів, будівництво, розорювання і заліснення схилів, пасквальні навантаження на екосистеми.
Умови місцезростання: Відшарування вапняків, кам’янистощебенисті ґрунти, осипища. Входить до складу петрофітних і петрофітно-степових фітоценозів союзів Festucion valesiacae та Astragalo-Stipion (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик 10–25 см заввишки з потужним здерев’янілим стрижневим коренем та розгалуженим каудексом. Стебла із вкороченими меживузлями. Листки непарнопірчасті 10–20 см завдовжки, листочки еліптичні, довгасто-еліптичні або довгасті, 5–12 мм завдовжки, зверху голі. Квітки з пурпуровим віночком до 25 мм завдовжки. Боби лінійні, дугасто зігнуті, притиснено волосисті. Цвіте в травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території НПП «Подільські Товтри». Необхідно контролювати стан популяцій, здійснювати інтродукцію виду в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання, терасування та заліснення схилів, порушення заповідного режиму природоохоронних територій, надмірний випас худоби, забудову та засмічення територій, облаштування місць рекреації.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка НАН України та Кам’янець-Подільському.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Флора УРСР, 1954; Новосад, Крицька, Любінська, 2004; ЧКУ, 1996.