Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал зігнутий
astragalus reduncus pall. (a. concavus boriss.)


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Причорноморсько-прикаспійський степовий вид з фрагментованим ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Причорномор’я, Крим, Передкавказзя, Нижнє Поволжя. В Україні: Присивашшя, Крим (Степовий, Керченський та Тарханкутський п-ови). Адм. регіони: Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції диз’юнктивні з компактнодифузною просторовою структурою. Щільність популяції — 1–3(5) особин на 1 м2. Чисельність незначна. Віковий спектр правосторонній, максимумом припадає на генеративну фазу. Насіннєва продуктивність задовільна, хоча поновлення в умовах посиленої антропопресії незадовільне і не забезпечує повноцінного відтворення популяцій.
Причини зміни чисельності: Фрагментарність ареалу, ізольованість місцезростань, скорочення характерних для виду екотопів внаслідок розорювання, надмірний випас.
Умови місцезростання: Сухі степи, кам’янисті схили. Рослина входить до складу полинових і полиновотипчакових угруповань кл. Festuco-Brometea (порядок Festucetalia valesiacae). Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яний полікарпик 10–30 см заввишки з стрижневою кореневою системою та здерев’янілим каудексом. Стебло нерозвинене або малорозвинене 2–5 см заввишки, із вкороченими меживузлями, коротко шорстко-опушене. Листки 6–15 см завдовжки, в прикореневій розетці, з 15–22 парами яйцеподібних, довгасто-оберненояйцеподібних, на верхівці тупих, закруглених, зверху голих, знизу густо опушених листочків, 3–9 мм завдовжки, 2–5 мм завширшки. Квітконоси 15–21 см завдовжки, майже дорівнюють листкам. Грона 5–15-квіткові, головчасті. Чашечка трубчаста, опушена білими і чорними волосками, її зубці ланцетно-лінійні, коротші за трубку. Віночок блідо-жовтий, або злегка фіолетово забарвлений, 18-20 мм завдовжки. Боби довгасті або лінійно-довгасті, серпастоабо дугасто-вигнуті, біловолосисті, 10–20 мм завдовжки. Цвіте в квітні–травні, плодоносить у травні–червні. Розмножується насінням та поділом каудекса.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється на території БЗ «Асканія-Нова». Необхідно розширити мережу заповідних територій, здійснювати моніторинг популяцій, вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання, порушення умов місцезростань, розорювання ділянок.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Европейский красный список животных и расте- ний..., 1992; Мосякін,1999; Новосад, 1992; Опред- елитель высших растений Крыма, 1972; Флора европейской части СССР, 1987; Флора СССР, 1945; Walter, Gillet, 1998.