Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

астрагал донський
astragalus tanaiticus k.koch


Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Ендемічний поліморфний вид на зх. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середньоруська та Приазовська височини. Пд. схід України. Адм. регіон и: Дн, Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Три місцезнаходження на лівобережжі Сіверського Дінця (Луганська обл.): місце впадіння р. Деркул в р. Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, с. Щастя, хутір Кряківка Слов’яносербського району; відділення «Кам’яні Могили» Українського степового ПЗ в Донецькій обл.; єдине місцезнаходження у Дніпропетровській обл. (с. Великомихайлівка Покровського р-ну); дуже рідко по р. Оскол на Харківщині. Популяції нечисленні, ареал виду скорочується.
Причини зміни чисельності: Природно–історична рідкісність, низька конкурентна здатність виду, розорювання степів.
Умови місцезростання: Сухі, бідні прирічкові піски, крейдяні та вапнякові відшарування. Угруповання з розрідженим травостоєм і пониженою ценотичною конкуренцією кл. Festucetea vaginatae та Helianthemo-Thymetea. Псамофіт, ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна білоопушена рослина 15–27 см заввишки. Має каудекс і стрижневу кореневу систему. Листки прикореневі, з 12–18 парами яйцеподібнодовгастих листочків. Квітконоси (разом з суцвіттям) 3–12 см завдовжки. Квітки в нещільних китицях, по 9–30 у суцвітті. Віночок 25–27 см завдовжки, жовтий. Біб (10–14 мм завдовжки) довгасто яйцеподібний або довгасто овальний, рудуватоволохатий, майже сидячий, з носиком 2–3 мм завдовжки. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП, Європейського червоного списку. Охороняється у відділеннях «Кам’яні Могили» Українського степового та «Стрільцівський степ» Луганського ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створити заказники в місцезнаходженнях виду, ввести в культуру. Заборонено збирання рослин, заготівля, порушення умов зростання, зокрема, розорювання степів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, медоносне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горєлова, Альохін, 1999; Дубовик, 1964; Дубовик, Крицкая, 1978; Кон- дратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кучеревський, 2001; Мосякін, 1999; Остапко, 2001; Редкие и исчезаю- щие виды флоры СССР, нуждающиеся