Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

береза темна
betula obscura a.kotula (incl. b. kotulae zaverucha; b. pendula roth subsp. obscura (a.kotula) á.löve, b. verrucosa ehrh. subsp. obscura (a.kotula) á.löve et d.löve)


Таксономічна належність: Родина Березові — Betulaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Центральноєвропейський вид з нез’ясованим таксономічним статусом. Таксономічна самостійність і доцільність виділення у видовому ранзі лишаються дискусійними.
Ареал виду та його поширення в Україні: Зрідка в Зх., Центральній та Східній Європі. В Україні спорадично трапляється на Прикарпатті, Поділлі, Поліссі, у Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Хм, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, трапляється здебільшого поодинокими особинами або групами по 2–3 дерева серед насаджень інших видів білокорих беріз.
Причини зміни чисельності: Суцільні вирубування лісу.
Умови місцезростання: У широколистяних та мішаних лісах, у складі піонерних угруповань березняків, на вогкуватих узліссях і галявинах, по краю підсушених боліт. В угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Alnetea glutinosae. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Дерево 9–12 м заввишки, з чорно-сірою, сірою або чорно-коричневою гладкою корою. Молоді гілки вкриті залозками, або іноді трохи опушені. Листки яйцеподібні, пилчасті або двічі пилчасті, шкірясті. Квітки зібрані в сережки. Плідні сережки циліндричні, 3–4,5 см завдовжки, 0,6–0,8 см діаметром, на коротких ніжках до 1 см завдовжки, повислі. Плід горішок з плівчастими крильцями; горішки довгастоеліптичні, світло-коричневі, плоскі по краях й опуклі по центру, тверді, однонасінні; крильця разом з горішком 2,8 мм завширшки, в 1,5– 2 рази ширші від горішка. Луски 4,2–5 мм завдовжки, 3,8–4,5 мм завширшки, з клиноподібною основою, бокові лопаті округлокутасті, дещо відхилені донизу; середня лопать 1,5–2 мм завдовжки. Цвіте у квітні– травні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у ПЗ «Розточчя», «Медобори» (філіал «Кременецькі Гори» ); у пам’ятці природи «Буковинка» (Надвірнянський р-н, Івано-Франківської обл.). Заборонено несанкціоновані лісогосподарські заходи в місцях виростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, 1960, 1964; Скворцов, 1986; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004.