Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

береза низька
betula humilis schrank (b. fruticosa pall., b. myrsinoides tausch, b. rossica minjaev, chamaebetula humilis (schrank) opiz)


Таксономічна належність: Родина Березові — Betulaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий (гляціальний) вид на пд. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євросибірський вид, поширений від Центральної Європи до Сх. Сибіру та Пн. Монголії. В Європі трапляється переважно на рівнині (Росія, Білорусь, Україна, Польща та Німеччина), в передгір’ях Альп в Швейцарії, у Пд. Карпатах в Румунії. В Україні зростає на Поліссі, Розточчі, Волино-Подільській височині. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється окремими ізольованими популяціями, які займають невелику площу, від кількох квадратних метрів до 50 га. На 10 м2 припадає в середньому 1–3 кущі.
Причини зміни чисельності: Різке порушення рівня ґрунтових вод у зв’язку з гідромеліоративними роботами, видобутком торфу.
Умови місцезростання: Евтрофні осоково-гіпнові та осокові болота, мезотрофні осоково-сфагнові, березово-осоковосфагнові, вербово-осоково-сфагнові, сосновоосоково-журавлино-сфагнові, оліготрофні осоковосфагнові болота. Ґрунти кислі (рН 4,3–7), надмірно зволожені, часто торф’янисті. Елемент різних асоціацій, що відносяться до кл. ScheuchzerioCaricetea nigrae, Phragmiti-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea (порядок Molinietalia), рідше — Oxycocco-Sphagnetea (союз Sphagnion magellanici), Alnetea glutinosae (асоціація Salicetum pentandrio-cinereae).
Загальна біоморфологічна характеристика: Кущ 1–2,5 м заввишки, максимальна висота 3,8 м. Кора чорно-бура на старих гілках та червонувато-бура на молодих, вкритих смолистими бородавочками і рідкими короткими волосками. Листки 1–3 см завдовжки, серцеподібні або яйцеподібно-овальні, зубчасті. Квітки різностатеві, зібрані в сережки. Плід горішок до 2 мм завдовжки, з крильцями. Цвіте в травні, плодоносить у липні. Розмножується вегетативно (розростанням кущів) та насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно взяти під охорону всі місцезнаходження виду поблизу пд. межі ареалу. Охороняється в ПЗ «Розточчя», «Черемський», Шацькому НПП, в заказниках «Нечемне», «Чахівський», «Любче», «Мішич», «Озерище» (Волинська обл.), «Бущанський» (Рівнененська обл.), «Романівське болото» (Київська обл.), «Замглай» (Чернігівська обл.), «Ретинський » (Сумська обл). Заборонено порушення умов місцезростання, знищення кущів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, в дендропарку Березнівського лісового коледжу в Рівненській області.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, ценозоутворююче.
Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1982; Жижин, Кагало, 1989; Заказник «Любче», 2001; Івченко, 1983; Мельник, Савчук, 2004; Мельник, Савчук, Баточенко, 2001.