Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

береза клокова
betula klokovii zaverucha


Таксономічна належність: Родина Березові — Betulaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Вузький ендемік, споріднений з B. pubescens Ehrh.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-зх. Поділля: Кременецькі гори — останцеві гг. Страхова, Маслятин, а також поодинокими особинами спорадично на інших пагорбах масиву. Адм. регіон: Тр.
Чисельність та структура популяцій: Відомі дві популяції, що складаються з кількох локусів кожна. На г. Маслятин популяція найбільша (понад 40 різновікових особин), повночленна, з переважанням середньовікових і старих генеративних особин; молоді особини поодиноко трапляються в плакорній частині гори. На г. Страхова популяція згасає й представлена поодинокими пригніченими особинами.
Причини зміни чисельності: Екологічно неадекватні лісогосподарські заходи, насадження культур з неаборигенних видів, рекреація, руйнування екотопів унаслідок видобутку вапняку.
Умови місцезростання: Остепнені схили пагорбів пд. та пд.-зх. експозиції. У складі рідколісся з остепненим травостоєм з домінуванням Carex humilis, в екотонах між лісом та остепненими схилами разом з Betula pendula Roth. Мезоксерофіт, кальцефіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Дерева, 5–15, рідко до 20 м заввишки, стовбурів 1–2, прямостоячих або висх. (нахилених), інколи трохи звивистих. Кора на стовбурах матово-біла, не відшаровується, горбкувата, з великою кількістю чорно-сірих плям, при основі стовбурів чорно-сіра, глибоко потріскана; тонкі гілки — повислі, з вишневобурою корою, гілки поточного року опушені. Листки яйцеподібно-ромбічні або довгастояйцеподібні з клиноподібною цілокраєю основою і коротко загостреною верхівкою 25–55 мм завдовжки, 15–40 мм завширшки, трохи шкірясті, з 5–7 парами бічних жилок, зверху темнозелені, майже голі, знизу сірувато-зелені, густо вкриті жовтувато-коричнюватими крапчастими залозками, в кутах жилок з борідками рудуватих волосків; нерівно-подвійно-пилчастозубчасті. Чоловічі сережки 30–55 мм завдовжки; жіночі на час цвітіння циліндричні, 9–17 мм завдовжки. Приквіткові луски при плодах густо опушені. Горішки обернено-яйцеподібні або довгасто еліптичні, густо опушені при верхівці; ширина крилатки 1,9–2,5 (2,8) мм. Цвіте в травні, плодоносить у вересні–жовтні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у ПЗ «Медобори» (філіал «Кременецькі гори»). Доцільно забезпечити моніторинг стану популяцій і лісогосподарські заходи для сприяння поновленню виду. Необхідно проводити планомірні пошуки оселищ виду на інших пагорбах масиву. Доцільно ввести вид у культуру. Заборонено руйнування екотопів, створення нових кар’єрів з видобутку вапняку й піску, неконтрольовану рекреацію.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, лісогосподарське.
Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, 1964, 1985; ЧКУ, 1996