Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

соссюрея порціуса
saussurea porcii degen


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вузьколокальний ендемічний вид із сибірськими філогенетичними зв’язками.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Карпати: в межах України та Румунії (г. Коронгош у Роднянських Альпах). В Україні: Чорногора (полонина Рогнєска, ур. Примаратик), верхів’я Білого і Чорного Черемоша (г. Гнєтєса, полонина Глистувата, між полонинами Глистувата і Прелуки). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяція на полонині Рогнєска займає площу близько 0,5 га й налічує біля 500 особин. Її площа і чисельність скорочується. На полонині Глистувата найбільша популяція, що займає площу декілька десятків гектарів і налічує кілька тисяч особин, серед яких вегетативних і генеративних майже порівну. Популяція між полонинами Глистувата і Прелуки площею близько 5 га, чисельність біля 1 тис. особин. На г. Гнєтєса відповідно 0,5 га і біля 400 особин.
Причини зміни чисельності: Найбільше потерпає від випасання худоби, потенційним фактором загрози може бути заліснення екотопів.
Умови місцезростання: Верхня частина лісового поясу на межі із субальпійським у межах висот 1360–1600 м н. р. м. Місцезростання приурочені до більшменш вирівняних схилів пд., пд.-сх. та пд.-зх. експозицій. Компонент евтрофних боліт, які формуються в зонах контакту вапняків, флішу та кристалічних порід на перезволожених слабокислих ґрунтах із значним вмістом органіки. Росте у складі угруповань асоціації Caricetum paniculatae. Гігрофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 30–80 см заввишки. Стебло прямостояче, голе або слабо опушене. Всі листки сидячі, збігають по стеблу, утворюючи вздовж нього широке крило. Нижні й середні листки ланцетні або еліптично-ланцетні, верхні вузьколанцетні гострі, зісподу павутинисто опушені. Квітки лілові, у кошиках, що зібрані в щиткоподібне суцвіття. Пиляки сині. Цвіте в липні–вересні. Плодоносить у вересніжовтні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Карпатському БЗ та ландшафтному заказнику «ЧивчиноГринявський». Необхідно взяти під охорону місцезнаходження на полонині Глистувата, контролювати стан популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань, надмірне випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Лікарське, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Ефремов, Антосяк, 1987; ЧКУ, 1996; Pawlowski, Walas, 1949.