Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

серпій донецький (клязея донецька )
klasea donetzica (dubovik) j.holub (k. radiata (waldst. et kit.) á.löve et d.löve subsp. donetzica (dubovik) l.martins; serratula donetzica dubovik)


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Ендемік Дніпровсько-Донецького регіону.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-причорноморський вид. Басейн Сіверського Дінця та Самари. Адм. регіони: Дн, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні (окол. с. Попівка Краснодонського р-ну, с. Стрільцівка Міловського р-ну, с. Провалля Свердловського р-ну, с. Булахівка Павлоградського р-ну), їх структуру не вивчено.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби.
Умови місцезростання: Крейдяні відшарування, кам’янисті схили. Угруповання кл. Festuco-Brometea, HelianthemoThymetea. Ксерофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Короткокореневищна трав’яна рослина 40–80 см заввишки з прямостоячим майже голим або розсіяно опушеним не розгалуженим стеблом, зрідка стебел 2–3, що несуть один кошик. Листки пірчасторозсічені, з 12–32 лінійними негусто опушеними сегментами однакової довжини. Зовнішні та середні листочки обгортки на верхівці з вістрям 2–5 мм завдовжки. Квітки рожевопурпурові, 25–30 мм завдовжки. Сім’янки з рудуватим чубком. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Рекомендується створити заповідні об’єкти у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення місцезростань виду, розробка кар’єрів, випасання худоби.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.
Господарське та комерційне значення: Кормове, декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Моро- зюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рос- лини Луганської області, 2003; Тарасов, 2005; Фло- ра УРСР, 1965; ЧКУ, 1996; Martin