Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

полин суцільнобілий
artemisia hololeuca m.bieb. ex besser


Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).
Природоохоронний статус виду: Неоцінений.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Басейн р. Дон. В Україні — у Лівобережному Степу, в бас. р. Сіверського Дінця та Кринки. Адм. регіон: Хр, Дц, Лг.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці, групами, іноді утворює невеликі зарості, кількість місцезростань поступово зменшується.
Причини зміни чисельності: Видобування крейди, надмірний випас худоби, формування зімкнутого травостою при розвитку короткокореневищних злаків.
Умови місцезростання: Відслонення з ущільненою крейдою (крейдяні лоби). Нерідко є домінантом томілярних угруповань класу Helianthemo-Thymetea, зрідка як асектатор зростає на карбонатних степах із незначною задернованістю в угрупованнях союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii кл. FestucoBrometea. Ксерофіт. Облігатний карбонатофіл.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Сланкий напівкущик до 40 см заввишки, здерев’янілий у нижній частині, з численними густо улисненими вкороченими неплідними пагонами. Рослина повстисто-павутинисто опушена білими волосками, утворює своєрідні сріблясто-сірі подушки. Квітконосні стебла нечисленні, підведені. Листки на неплідних пагонах або в розетках при основі стебла черешкові, пірчастороздільні, або двопірчасторозсічені, в обрисі яйцеподібні, 2–4 см завдовжки та 1–2 см завширшки. Сегменти листків лінійно-ланцетні. Суцвіття — кошики на на зігнутих ніжках, зібрані у волоть. Квітки численні, жовтуваті. Сім’янки оберненояйцеподібні 1,5–1,7 мм завдовжки, 0,5–0,6 мм завширшки, коричнювато-бурі, тонкоборозенчасті. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червого списку, Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», на території пам’ятки природи загальнодержавного значення «Балка Гірка» та заказнику місцевого значення «Пристінському» (Донецька обл.). Необхідно додатково створити заказники в усіх місцезнаходженнях виду, контролювати стан популяцій. Заборонено розробку кар’єрів з видобування крейди, надмірне випасання худоби, терасування та заліснення схилів, руйнування місць існування.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.
Джерело: Основні джерела інформації Коротченко, 2001; Красная книга, 1988; Морозюк, 1971; Флора УРСР, 1962; Определитель высших растений Украины, 1987; Рідкісні й зникаючі рос- лини Луганської області, 2003; ЧКУ, 1996.